Contactor LC1E - TVS

Contactor Easypact TVS có công suất từ 2.2kW tới 335kW (AC3/400V).

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ 3P 400A Coil 220Vac- LC1E400M7

LC1E400M7

Khởi động từ 3P 400A Coil 220Vac- LC1E400M7

Thương hiệu: 3P Khởi động từ LC1E4A 22V

16.555.000
- 42%
8.729.000
Có sẵn
2 Khoi dong tu LC1E 3P AC3 95A

LC1E95M7

Khoi dong tu LC1E 3P AC3 95A

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
3 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 48Vac- LC1E40E5

LC1E40E5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 48Vac- LC1E40E5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
4 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 110Vac- LC1E40F5

LC1E40F5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 110Vac- LC1E40F5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
5 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 24Vac- LC1E40B5

LC1E40B5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 24Vac- LC1E40B5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
6 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 415Vac- LC1E40N5

LC1E40N5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 415Vac- LC1E40N5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
7 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 440Vac- LC1E40R5

LC1E40R5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 440Vac- LC1E40R5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
8 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 240Vac- LC1E40U5

LC1E40U5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 240Vac- LC1E40U5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
9 Khởi động từ 3P 50A 22Kw 48Vac- LC1E50E5

LC1E50E5

Khởi động từ 3P 50A 22Kw 48Vac- LC1E50E5

Thương hiệu: Schneider

1.157.200
- 42%
610.160
Có sẵn
10 Khởi động từ 3P 50A 22Kw 110Vac- LC1E50F5

LC1E50F5

Khởi động từ 3P 50A 22Kw 110Vac- LC1E50F5

Thương hiệu: Schneider

1.157.200
- 42%
610.160
Có sẵn
11 Khởi động từ 3P 50A 22Kw 24Vac- LC1E50B5

LC1E50B5

Khởi động từ 3P 50A 22Kw 24Vac- LC1E50B5

Thương hiệu: Schneider

1.157.200
- 42%
610.160
Có sẵn
12 Khởi động từ 3P 50A 22Kw 415Vac- LC1E50N5

LC1E50N5

Khởi động từ 3P 50A 22Kw 415Vac- LC1E50N5

Thương hiệu: Schneider

1.157.200
- 42%
610.160
Có sẵn
13 Khởi động từ 3P 50A 22Kw 440Vac- LC1E50R5

LC1E50R5

Khởi động từ 3P 50A 22Kw 440Vac- LC1E50R5

Thương hiệu: Schneider

1.157.200
- 42%
610.160
Có sẵn
14 Khởi động từ 3P 50A 22Kw 240Vac- LC1E50U5

LC1E50U5

Khởi động từ 3P 50A 22Kw 240Vac- LC1E50U5

Thương hiệu: Schneider

1.157.200
- 42%
610.160
Có sẵn
15 Khởi động từ 3P 65A 30Kw 48Vac- LC1E65E5

LC1E65E5

Khởi động từ 3P 65A 30Kw 48Vac- LC1E65E5

Thương hiệu: Schneider

1.305.700
- 42%
688.460
Có sẵn
16 Khởi động từ 3P 65A 30Kw 110Vac- LC1E65F5

LC1E65F5

Khởi động từ 3P 65A 30Kw 110Vac- LC1E65F5

Thương hiệu: Schneider

1.305.700
- 42%
688.460
Có sẵn
17 Khởi động từ 3P 65A 30Kw 24Vac- LC1E65B5

LC1E65B5

Khởi động từ 3P 65A 30Kw 24Vac- LC1E65B5

Thương hiệu: Schneider

1.305.700
- 42%
688.460
Có sẵn
18 Khởi động từ 3P 65A 30Kw 415Vac- LC1E65N5

LC1E65N5

Khởi động từ 3P 65A 30Kw 415Vac- LC1E65N5

Thương hiệu: Schneider

1.305.700
- 42%
688.460
Có sẵn
19 Khởi động từ 3P 65A 30Kw 440Vac- LC1E65R5

LC1E65R5

Khởi động từ 3P 65A 30Kw 440Vac- LC1E65R5

Thương hiệu: Schneider

1.305.700
- 42%
688.460
Có sẵn
20 Khởi động từ 3P 65A 30Kw 240Vac- LC1E65U5

LC1E65U5

Khởi động từ 3P 65A 30Kw 240Vac- LC1E65U5

Thương hiệu: Schneider

1.305.700
- 42%
688.460
Có sẵn
21 Khởi động từ 3P 80A 37Kw 48Vac- LC1E80E5

LC1E80E5

Khởi động từ 3P 80A 37Kw 48Vac- LC1E80E5

Thương hiệu: Schneider

1.612.600
- 42%
850.280
Có sẵn
22 Khởi động từ 3P 80A 37Kw 110Vac- LC1E80F5

LC1E80F5

Khởi động từ 3P 80A 37Kw 110Vac- LC1E80F5

Thương hiệu: Schneider

1.612.600
- 42%
850.280
Có sẵn
23 Khởi động từ 3P 80A 37Kw 24Vac- LC1E80B5

LC1E80B5

Khởi động từ 3P 80A 37Kw 24Vac- LC1E80B5

Thương hiệu: Schneider

1.612.600
- 42%
850.280
Có sẵn
24 Khởi động từ 3P 80A 37Kw 415Vac- LC1E80N5

LC1E80N5

Khởi động từ 3P 80A 37Kw 415Vac- LC1E80N5

Thương hiệu: Schneider

1.612.600
- 42%
850.280
Có sẵn
25 Khởi động từ 3P 6A 1Nc 2,2Kw 220Vac- LC1E0601M5

LC1E0601M5

Khởi động từ 3P 6A 1Nc 2,2Kw 220Vac- LC1E0601M5

Thương hiệu: Schneider

268.400
- 40%
146.400
Có sẵn
26 Khởi động từ 3P 6A 1Nc 2,2Kw 380Vac- LC1E0601Q5

LC1E0601Q5

Khởi động từ 3P 6A 1Nc 2,2Kw 380Vac- LC1E0601Q5

Thương hiệu: Schneider

268.400
- 40%
146.400
Có sẵn
27 Khởi động từ 3P 6A 1No 2,2Kw 220Vac- LC1E0610M5

LC1E0610M5

Khởi động từ 3P 6A 1No 2,2Kw 220Vac- LC1E0610M5

Thương hiệu: Schneider

268.400
- 40%
146.400
Có sẵn
28 Khởi động từ 3P 6A 1No 2,2Kw 380Vac- LC1E0610Q5

LC1E0610Q5

Khởi động từ 3P 6A 1No 2,2Kw 380Vac- LC1E0610Q5

Thương hiệu: Schneider

268.400
- 40%
146.400
Có sẵn
29 Khởi động từ 3P 9A 1Nc 4Kw 220Vac- LC1E0901M5

LC1E0901M5

Khởi động từ 3P 9A 1Nc 4Kw 220Vac- LC1E0901M5

Thương hiệu: Schneider

309.100
- 40%
168.600
Có sẵn
30 Khởi động từ 3P 9A 1Nc 4Kw 380Vac- LC1E0901Q5

LC1E0901Q5

Khởi động từ 3P 9A 1Nc 4Kw 380Vac- LC1E0901Q5

Thương hiệu: Schneider

309.100
- 40%
168.600
Có sẵn
31 Khởi động từ 3P 9A 1No 4Kw 380Vac- LC1E0910Q5

LC1E0910Q5

Khởi động từ 3P 9A 1No 4Kw 380Vac- LC1E0910Q5

Thương hiệu: Schneider

309.100
- 40%
168.600
Có sẵn
32 Khởi động từ 3P 9A 1No 4Kw 220Vac- LC1E0910M5

LC1E0910M5

Khởi động từ 3P 9A 1No 4Kw 220Vac- LC1E0910M5

Thương hiệu: Schneider

309.100
- 40%
168.600
Có sẵn
33 Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 380Vac- LC1E1201Q5

LC1E1201Q5

Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 380Vac- LC1E1201Q5

Thương hiệu: Schneider

349.800
- 40%
190.800
Có sẵn
34 Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 220Vac- LC1E1201M5

LC1E1201M5

Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 220Vac- LC1E1201M5

Thương hiệu: Schneider

349.800
- 40%
190.800
Có sẵn
35 Khởi động từ 3P 12A 1No 5,5Kw 220Vac- LC1E1210M5

LC1E1210M5

Khởi động từ 3P 12A 1No 5,5Kw 220Vac- LC1E1210M5

Thương hiệu: Schneider

349.800
- 40%
190.800
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.