Contactor LC1F

Contactor LC1F dùng cho động cơ công suất lớn công suất lên đến 450kW/400V. Dòng...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 200 A - without coil- LC1F1154

LC1F1154

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 200 A - without coil- LC1F1154

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
2 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 250 A - without coil- LC1F1504

LC1F1504

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 250 A - without coil- LC1F1504

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
3 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 275 A - without coil- LC1F1854

LC1F1854

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 275 A - without coil- LC1F1854

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
4 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 315 A - without coil- LC1F2254

LC1F2254

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 315 A - without coil- LC1F2254

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
5 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 350 A - without coil- LC1F2654

LC1F2654

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 350 A - without coil- LC1F2654

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
6 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 400 A - without coil- LC1F3304

LC1F3304

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 400 A - without coil- LC1F3304

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
7 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 500 A - without coil- LC1F4004

LC1F4004

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 500 A - without coil- LC1F4004

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
8 Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 700 A - without coil- LC1F5004

LC1F5004

Khởi động từ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 700 A - without coil- LC1F5004

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
9 Khởi động từ ̀ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 1000 A - without coil- LC1F6304

LC1F6304

Khởi động từ ̀ - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 1000 A - without coil- LC1F6304

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
10 Khởi động từ 3P 115A 380Vac- LC1F115Q7

LC1F115Q7

Khởi động từ 3P 115A 380Vac- LC1F115Q7

Thương hiệu: Schneider

10.467.600
- 40%
5.709.600
Có sẵn
11 Khởi động từ 3P 115A 220Vac- LC1F115M7

LC1F115M7

Khởi động từ 3P 115A 220Vac- LC1F115M7

Thương hiệu: Schneider

10.467.600
- 40%
5.709.600
Có sẵn
12 Khởi động từ 3P 150A 220Vac- LC1F150M7

LC1F150M7

Khởi động từ 3P 150A 220Vac- LC1F150M7

Thương hiệu: Schneider

11.512.600
- 40%
6.279.600
Có sẵn
13 Khởi động từ 3P 150A 380Vac- LC1F150Q7

LC1F150Q7

Khởi động từ 3P 150A 380Vac- LC1F150Q7

Thương hiệu: Schneider

11.512.600
- 40%
6.279.600
Có sẵn
14 Khởi động từ 3P 185A 380Vac- LC1F185Q7

LC1F185Q7

Khởi động từ 3P 185A 380Vac- LC1F185Q7

Thương hiệu: Schneider

12.677.500
- 40%
6.915.000
Có sẵn
15 Khởi động từ 3P 185A 220Vac- LC1F185M7

LC1F185M7

Khởi động từ 3P 185A 220Vac- LC1F185M7

Thương hiệu: Schneider

12.677.500
- 40%
6.915.000
Có sẵn
16 Khởi động từ 3P 225A 220Vac- LC1F225M7

LC1F225M7

Khởi động từ 3P 225A 220Vac- LC1F225M7

Thương hiệu: Schneider

15.662.900
- 40%
8.543.400
Có sẵn
17 Khởi động từ 3P 225A 380Vac- LC1F225Q7

LC1F225Q7

Khởi động từ 3P 225A 380Vac- LC1F225Q7

Thương hiệu: Schneider

15.662.900
- 40%
8.543.400
Có sẵn
18 Khởi động từ 3P 265A 220Vac- LC1F265M7

LC1F265M7

Khởi động từ 3P 265A 220Vac- LC1F265M7

Thương hiệu: Schneider

18.269.900
- 40%
9.965.400
Có sẵn
19 Khởi động từ 3P 265A 380Vac- LC1F265Q7

LC1F265Q7

Khởi động từ 3P 265A 380Vac- LC1F265Q7

Thương hiệu: Schneider

18.269.900
- 40%
9.965.400
Có sẵn
20 Khởi động từ 3P 330A 220Vac- LC1F330M7

LC1F330M7

Khởi động từ 3P 330A 220Vac- LC1F330M7

Thương hiệu: Schneider

21.915.300
- 40%
11.953.800
Có sẵn
21 Khởi động từ 3P 330A 3800Vac- LC1F330Q7

LC1F330Q7

Khởi động từ 3P 330A 3800Vac- LC1F330Q7

Thương hiệu: Schneider

21.915.300
- 40%
11.953.800
Có sẵn
22 Khởi động từ 3P 400A 380Vac- LC1F400Q7

LC1F400Q7

Khởi động từ 3P 400A 380Vac- LC1F400Q7

Thương hiệu: Schneider

26.312.000
- 40%
14.352.000
Có sẵn
23 Khởi động từ 3P 400A 220Vac- LC1F400M7

LC1F400M7

Khởi động từ 3P 400A 220Vac- LC1F400M7

Thương hiệu: Schneider

26.312.000
- 40%
14.352.000
Có sẵn
24 Khởi động từ 3P 500A 220Vac- LC1F500M7

LC1F500M7

Khởi động từ 3P 500A 220Vac- LC1F500M7

Thương hiệu: Schneider

36.835.700
- 40%
20.092.200
Có sẵn
25 Khởi động từ 3P 500A 380Vac- LC1F500Q7

LC1F500Q7

Khởi động từ 3P 500A 380Vac- LC1F500Q7

Thương hiệu: Schneider

36.835.700
- 40%
20.092.200
Có sẵn
26 Khởi động từ 3P 630A 380Vac- LC1F630Q7

LC1F630Q7

Khởi động từ 3P 630A 380Vac- LC1F630Q7

Thương hiệu: Schneider

47.360.500
- 40%
25.833.000
Có sẵn
27 Khởi động từ 3P 630A 220Vac- LC1F630M7

LC1F630M7

Khởi động từ 3P 630A 220Vac- LC1F630M7

Thương hiệu: Schneider

47.360.500
- 40%
25.833.000
Có sẵn
28 Khởi động từ 3P 780A 220Vac- LC1F780M7

LC1F780M7

Khởi động từ 3P 780A 220Vac- LC1F780M7

Thương hiệu: Schneider

92.686.000
- 40%
50.556.000
Có sẵn
29 Khởi động từ 3P 780A 380Vac- LC1F780Q7

LC1F780Q7

Khởi động từ 3P 780A 380Vac- LC1F780Q7

Thương hiệu: Schneider

92.686.000
- 40%
50.556.000
Có sẵn
30 Khởi động từ 3P 115A 24Vdc- LC1F115BD

LC1F115BD

Khởi động từ 3P 115A 24Vdc- LC1F115BD

Thương hiệu: Schneider

11.512.600
- 40%
6.279.600
Có sẵn
31 Khởi động từ 3P 115A 48Vac- LC1F115E7

LC1F115E7

Khởi động từ 3P 115A 48Vac- LC1F115E7

Thương hiệu: Schneider

10.467.600
- 40%
5.709.600
Có sẵn
32 Khởi động từ 3P 115A 48Vdc- LC1F115ED

LC1F115ED

Khởi động từ 3P 115A 48Vdc- LC1F115ED

Thương hiệu: Schneider

11.512.600
- 40%
6.279.600
Có sẵn
33 Khởi động từ 3P 115A 110V 1No+1Nc- LC1F115F7

LC1F115F7

Khởi động từ 3P 115A 110V 1No+1Nc- LC1F115F7

Thương hiệu: Schneider

10.467.600
- 40%
5.709.600
Có sẵn
34 Khởi động từ 3P 115A 110Vdc- LC1F115FD

LC1F115FD

Khởi động từ 3P 115A 110Vdc- LC1F115FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
35 Khởi động từ 3P 115A 120Vac- LC1F115G7

LC1F115G7

Khởi động từ 3P 115A 120Vac- LC1F115G7

Thương hiệu: Schneider

10.467.600
- 40%
5.709.600
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.