Đang truy cập Đang truy cập: 22

Tổng truy cập Tổng truy cập: 349102

Contactor LC1F

Contactor LC1F dùng cho động cơ công suất lớn công suất lên đến 450kW/400V. Dòng...

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - without coil

LC1F1154

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 200 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

11.876.700
6.478.200
Có sẵn
2 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 250 A - without coil

LC1F1504

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 250 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

13.855.600
7.557.600
Có sẵn
3 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 275 A - without coil

LC1F1854

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 275 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

16.117.200
8.791.200
Có sẵn
4 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 315 A - without coil

LC1F2254

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 315 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

18.097.200
9.871.200
Có sẵn
5 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 350 A - without coil

LC1F2654

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 350 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

31.102.500
16.965.000
Có sẵn
6 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 400 A - without coil

LC1F3304

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 400 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

35.344.100
19.278.600
Có sẵn
7 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 A - without coil

LC1F4004

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

46.653.200
25.447.200
Có sẵn
8 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - without coil

LC1F5004

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

62.205.000
33.930.000
Có sẵn
9 TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 1000 A - without coil

LC1F6304

TeSys F contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 1000 A - without coil

Thương hiệu: Schneider

76.342.200
41.641.200
Có sẵn
10 Contactor 3P 115A 380Vac

LC1F115Q7

Contactor 3P 115A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

9.185.000
5.010.000
Có sẵn
11 Contactor 3P 115A 220Vac

LC1F115M7

Contactor 3P 115A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

9.185.000
5.010.000
Có sẵn
12 Contactor 3P 150A 220Vac

LC1F150M7

Contactor 3P 150A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

10.101.300
5.509.800
Có sẵn
13 Contactor 3P 150A 380Vac

LC1F150Q7

Contactor 3P 150A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

10.101.300
5.509.800
Có sẵn
14 Contactor 3P 185A 380Vac

LC1F185Q7

Contactor 3P 185A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

11.123.200
6.067.200
Có sẵn
15 Contactor 3P 185A 220Vac

LC1F185M7

Contactor 3P 185A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

11.123.200
6.067.200
Có sẵn
16 Contactor 3P 225A 220Vac

LC1F225M7

Contactor 3P 225A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

13.354.000
7.284.000
Có sẵn
17 Contactor 3P 225A 380Vac

LC1F225Q7

Contactor 3P 225A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

13.354.000
7.284.000
Có sẵn
18 Contactor 3P 265A 220Vac

LC1F265M7

Contactor 3P 265A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

16.029.200
8.743.200
Có sẵn
19 Contactor 3P 265A 380Vac

LC1F265Q7

Contactor 3P 265A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

16.029.200
8.743.200
Có sẵn
20 Contactor 3P 330A 220Vac

LC1F330M7

Contactor 3P 330A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

19.230.200
10.489.200
Có sẵn
21 Contactor 3P 330A 3800Vac

LC1F330Q7

Contactor 3P 330A 3800Vac

Thương hiệu: Schneider

19.230.200
10.489.200
Có sẵn
22 Contactor 3P 400A 380Vac

LC1F400Q7

Contactor 3P 400A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

23.086.800
12.592.800
Có sẵn
23 Contactor 3P 400A 220Vac

LC1F400M7

Contactor 3P 400A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

23.086.800
12.592.800
Có sẵn
24 Contactor 3P 500A 220Vac

LC1F500M7

Contactor 3P 500A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

32.321.300
17.629.800
Có sẵn
25 Contactor 3P 500A 380Vac

LC1F500Q7

Contactor 3P 500A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

32.321.300
17.629.800
Có sẵn
26 Contactor 3P 630A 380Vac

LC1F630Q7

Contactor 3P 630A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

41.554.700
22.666.200
Có sẵn
27 Contactor 3P 630A 220Vac

LC1F630M7

Contactor 3P 630A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

41.554.700
22.666.200
Có sẵn
28 Contactor 3P 780A 220Vac

LC1F780M7

Contactor 3P 780A 220Vac

Thương hiệu: Schneider

81.324.100
44.358.600
Có sẵn
29 Contactor 3P 780A 380Vac

LC1F780Q7

Contactor 3P 780A 380Vac

Thương hiệu: Schneider

81.324.100
44.358.600
Có sẵn
30 Contactor 3P 115A 24Vdc

LC1F115BD

Contactor 3P 115A 24Vdc

Thương hiệu: Schneider

10.101.300
5.509.800
Có sẵn
31 Contactor 3P 115A 48Vac

LC1F115E7

Contactor 3P 115A 48Vac

Thương hiệu: Schneider

9.185.000
5.010.000
Có sẵn
32 Contactor 3P 115A 48Vdc

LC1F115ED

Contactor 3P 115A 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

10.101.300
5.509.800
Có sẵn
33 Contactor 3P 115A 110V 1No+1Nc

LC1F115F7

Contactor 3P 115A 110V 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

9.185.000
5.010.000
Có sẵn
34 Contactor 3P 115A 110Vdc

LC1F115FD

Contactor 3P 115A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

10.101.300
5.509.800
Có sẵn
35 Contactor 3P 115A 120Vac

LC1F115G7

Contactor 3P 115A 120Vac

Thương hiệu: Schneider

9.185.000
5.010.000
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.