Contactor Tesys K

Contactor Tesys K dùng để điều khiển các đông cơ chạy thuận nghịch.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 khởi động từ LP4K 3P AC3 9A LC- LP4K0910BW3

LP4K0910BW3

khởi động từ LP4K 3P AC3 9A LC- LP4K0910BW3

Thương hiệu: Schneider

1.062.600
- 42%
560.280
Có sẵn
2 Khởi động từ - 3P - AC-3 440 V 9 A - 1 NC aux. - 220...230 V AC coil- LC1K0901M7

LC1K0901M7

Khởi động từ - 3P - AC-3 440 V 9 A - 1 NC aux. - 220...230 V AC coil- LC1K0901M7

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
3 Khoi dong tu LC1K 4P AC3 9A

LC1K09008E7

Khoi dong tu LC1K 4P AC3 9A

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
4 Khoi dong tu LC1D 20kVAR

LC1DLKM7

Khoi dong tu LC1D 20kVAR

Thương hiệu: Schneider

3.578.300
- 42%
1.886.740
Có sẵn
5 Khởi động từ 3P 6A 220Vdc- LP1K0601MD

LP1K0601MD

Khởi động từ 3P 6A 220Vdc- LP1K0601MD

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 40%
425.400
Có sẵn
6 Khởi động từ 3P 6A 220Vdc- LP1K0610MD

LP1K0610MD

Khởi động từ 3P 6A 220Vdc- LP1K0610MD

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 40%
425.400
Có sẵn
7 Khởi động từ 3P 9A 220Vdc- LP1K0901MD

LP1K0901MD

Khởi động từ 3P 9A 220Vdc- LP1K0901MD

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 40%
459.000
Có sẵn
8 Khởi động từ 3P 9A 220Vdc- LP1K0910MD

LP1K0910MD

Khởi động từ 3P 9A 220Vdc- LP1K0910MD

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 40%
459.000
Có sẵn
9 Khởi động từ 3P 12A 220Vdc- LP1K1201MD

LP1K1201MD

Khởi động từ 3P 12A 220Vdc- LP1K1201MD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
10 Khởi động từ 3P 12A 220Vdc- LP1K1210MD

LP1K1210MD

Khởi động từ 3P 12A 220Vdc- LP1K1210MD

Thương hiệu: Schneider

928.400
- 40%
506.400
Có sẵn
11 Khởi động từ 3P 6A 48Vdc- LP1K0610ED

LP1K0610ED

Khởi động từ 3P 6A 48Vdc- LP1K0610ED

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 40%
425.400
Có sẵn
12 Khởi động từ 3P 6A 110Vdc- LP1K0610FD

LP1K0610FD

Khởi động từ 3P 6A 110Vdc- LP1K0610FD

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 40%
425.400
Có sẵn
13 Khởi động từ 3P 6A 1No 12Vdc- LP1K0610JD

LP1K0610JD

Khởi động từ 3P 6A 1No 12Vdc- LP1K0610JD

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 42%
411.220
Có sẵn
14 Khởi động từ 3P 6A 24Vdc 1No- LP1K0610BD

LP1K0610BD

Khởi động từ 3P 6A 24Vdc 1No- LP1K0610BD

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 40%
425.400
Có sẵn
15 Khởi động từ 3P 6A 1No 12Vdc- LP1K0610JD

LP1K0610JD

Khởi động từ 3P 6A 1No 12Vdc- LP1K0610JD

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 42%
411.220
Có sẵn
16 Khởi động từ 3P 6A 24V 1No- LC1K0610B7

LC1K0610B7

Khởi động từ 3P 6A 24V 1No- LC1K0610B7

Thương hiệu: Schneider

421.300
- 40%
229.800
Có sẵn
17 Khởi động từ 3P 6A 48V 1No- LC1K0610E7

LC1K0610E7

Khởi động từ 3P 6A 48V 1No- LC1K0610E7

Thương hiệu: Schneider

421.300
- 40%
229.800
Có sẵn
18 Khởi động từ 3P 6A 110V- LC1K0610F7

LC1K0610F7

Khởi động từ 3P 6A 110V- LC1K0610F7

Thương hiệu: Schneider

421.300
- 40%
229.800
Có sẵn
19 Khởi động từ 3P 6A 400V 1No- LC1K0610V7

LC1K0610V7

Khởi động từ 3P 6A 400V 1No- LC1K0610V7

Thương hiệu: Schneider

421.300
- 40%
229.800
Có sẵn
20 Khởi động từ 3P 6A 24Vdc 1Nc- LP1K0601BD

LP1K0601BD

Khởi động từ 3P 6A 24Vdc 1Nc- LP1K0601BD

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 40%
425.400
Có sẵn
21 Khởi động từ 3P 6A 48Vdc- LP1K0601ED

LP1K0601ED

Khởi động từ 3P 6A 48Vdc- LP1K0601ED

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 40%
425.400
Có sẵn
22 Khởi động từ 3P 6A 110Vdc- LP1K0601FD

LP1K0601FD

Khởi động từ 3P 6A 110Vdc- LP1K0601FD

Thương hiệu: Schneider

779.900
- 40%
425.400
Có sẵn
23 Khởi động từ 3P 6A 12Vdc- LP1K0601JD

LP1K0601JD

Khởi động từ 3P 6A 12Vdc- LP1K0601JD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
24 Khởi động từ 3P 6A 24Vac- LC1K0601B7

LC1K0601B7

Khởi động từ 3P 6A 24Vac- LC1K0601B7

Thương hiệu: Schneider

421.300
- 40%
229.800
Có sẵn
25 Khởi động từ 3P 6A 48Vac- LC1K0601E7

LC1K0601E7

Khởi động từ 3P 6A 48Vac- LC1K0601E7

Thương hiệu: Schneider

421.300
- 40%
229.800
Có sẵn
26 Khởi động từ 3P 6A 110Vac- LC1K0601F7

LC1K0601F7

Khởi động từ 3P 6A 110Vac- LC1K0601F7

Thương hiệu: Schneider

421.300
- 40%
229.800
Có sẵn
27 Khởi động từ 3P 9A 24Vac 1No- LC1K0910B7

LC1K0910B7

Khởi động từ 3P 9A 24Vac 1No- LC1K0910B7

Thương hiệu: Schneider

474.100
- 40%
258.600
Có sẵn
28 Khởi động từ 3P 9A 48Vac 1No- LC1K0910E7

LC1K0910E7

Khởi động từ 3P 9A 48Vac 1No- LC1K0910E7

Thương hiệu: Schneider

474.100
- 40%
258.600
Có sẵn
29 Khởi động từ 3P 9A 110V 1No- LC1K0910F7

LC1K0910F7

Khởi động từ 3P 9A 110V 1No- LC1K0910F7

Thương hiệu: Schneider

474.100
- 40%
258.600
Có sẵn
30 Khởi động từ 3P 9A 24Vdc 1No- LP1K0910BD

LP1K0910BD

Khởi động từ 3P 9A 24Vdc 1No- LP1K0910BD

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 40%
459.000
Có sẵn
31 Khởi động từ 3P 9A 48Vdc- LP1K0910ED

LP1K0910ED

Khởi động từ 3P 9A 48Vdc- LP1K0910ED

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 40%
459.000
Có sẵn
32 Khởi động từ 3P 9A 110Vdc- LP1K0910FD

LP1K0910FD

Khởi động từ 3P 9A 110Vdc- LP1K0910FD

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 40%
459.000
Có sẵn
33 Khởi động từ 3P 9A 12Vdc- LP1K0910JD

LP1K0910JD

Khởi động từ 3P 9A 12Vdc- LP1K0910JD

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 40%
459.000
Có sẵn
34 Khởi động từ 3P 9A 24Vdc 1Nc- LP1K0901BD

LP1K0901BD

Khởi động từ 3P 9A 24Vdc 1Nc- LP1K0901BD

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 40%
459.000
Có sẵn
35 Khởi động từ 3P 9A 48Vdc- LP1K0901ED

LP1K0901ED

Khởi động từ 3P 9A 48Vdc- LP1K0901ED

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 40%
459.000
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.