Đang truy cập Đang truy cập: 215

Tổng truy cập Tổng truy cập: 593052

Contactor Tesys K

Contactor Tesys K dùng để điều khiển các đông cơ chạy thuận nghịch.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 220...230 V AC coil

LC1K0901M7

TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 9 A - 1 NC aux. - 220...230 V AC coil

Thương hiệu: Schneider

415.800
- 40%
226.800
Có sẵn
2 Khoi dong tu LP4K 3P AC3 9A LC

LP4K0910BW3

Khoi dong tu LP4K 3P AC3 9A LC

Thương hiệu: Schneider

932.800
- 40%
508.800
Có sẵn
3 Contactor 3P 6A 220Vdc

LP1K0601MD

Contactor 3P 6A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
4 Contactor 3P 6A 220Vdc

LP1K0610MD

Contactor 3P 6A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
5 Contactor 3P 9A 220Vdc

LP1K0901MD

Contactor 3P 9A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
6 Contactor 3P 9A 220Vdc

LP1K0910MD

Contactor 3P 9A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
7 Contactor 3P 12A 220Vdc

LP1K1201MD

Contactor 3P 12A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

814.000
- 40%
444.000
Có sẵn
8 Contactor 3P 12A 220Vdc

LP1K1210MD

Contactor 3P 12A 220Vdc

Thương hiệu: Schneider

814.000
- 40%
444.000
Có sẵn
9 Contactor 3P 6A 48Vdc

LP1K0610ED

Contactor 3P 6A 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
10 Contactor 3P 6A 110Vdc

LP1K0610FD

Contactor 3P 6A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
11 Contactor 3P 6A 1No 12Vdc

LP1K0610JD

Contactor 3P 6A 1No 12Vdc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
12 Contactor 3P 6A 24Vdc 1No

LP1K0610BD

Contactor 3P 6A 24Vdc 1No

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
13 Contactor 3P 6A 24V 1No

LC1K0610B7

Contactor 3P 6A 24V 1No

Thương hiệu: Schneider

369.600
- 40%
201.600
Có sẵn
14 Contactor 3P 6A 48V 1No

LC1K0610E7

Contactor 3P 6A 48V 1No

Thương hiệu: Schneider

369.600
- 40%
201.600
Có sẵn
15 Contactor 3P 6A 110V

LC1K0610F7

Contactor 3P 6A 110V

Thương hiệu: Schneider

369.600
- 40%
201.600
Có sẵn
16 Contactor 3P 6A 400V 1No

LC1K0610V7

Contactor 3P 6A 400V 1No

Thương hiệu: Schneider

369.600
- 40%
201.600
Có sẵn
17 Contactor 3P 6A 24Vdc 1Nc

LP1K0601BD

Contactor 3P 6A 24Vdc 1Nc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
18 Contactor 3P 6A 48Vdc

LP1K0601ED

Contactor 3P 6A 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
19 Contactor 3P 6A 110Vdc

LP1K0601FD

Contactor 3P 6A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
20 Contactor 3P 6A 12Vdc

LP1K0601JD

Contactor 3P 6A 12Vdc

Thương hiệu: Schneider

684.200
- 40%
373.200
Có sẵn
21 Contactor 3P 6A 24Vac

LC1K0601B7

Contactor 3P 6A 24Vac

Thương hiệu: Schneider

369.600
- 40%
201.600
Có sẵn
22 Contactor 3P 6A 48Vac

LC1K0601E7

Contactor 3P 6A 48Vac

Thương hiệu: Schneider

369.600
- 40%
201.600
Có sẵn
23 Contactor 3P 6A 110Vac

LC1K0601F7

Contactor 3P 6A 110Vac

Thương hiệu: Schneider

369.600
- 40%
201.600
Có sẵn
24 Contactor 3P 9A 24Vac 1No

LC1K0910B7

Contactor 3P 9A 24Vac 1No

Thương hiệu: Schneider

415.800
- 40%
226.800
Có sẵn
25 Contactor 3P 9A 48Vac 1No

LC1K0910E7

Contactor 3P 9A 48Vac 1No

Thương hiệu: Schneider

415.800
- 40%
226.800
Có sẵn
26 Contactor 3P 9A 110V 1No

LC1K0910F7

Contactor 3P 9A 110V 1No

Thương hiệu: Schneider

415.800
- 40%
226.800
Có sẵn
27 Contactor 3P 9A 24Vdc 1No

LP1K0910BD

Contactor 3P 9A 24Vdc 1No

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
28 Contactor 3P 9A 48Vdc

LP1K0910ED

Contactor 3P 9A 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
29 Contactor 3P 9A 110Vdc

LP1K0910FD

Contactor 3P 9A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
30 Contactor 3P 9A 12Vdc

LP1K0910JD

Contactor 3P 9A 12Vdc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
31 Contactor 3P 9A 24Vdc 1Nc

LP1K0901BD

Contactor 3P 9A 24Vdc 1Nc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
32 Contactor 3P 9A 48Vdc

LP1K0901ED

Contactor 3P 9A 48Vdc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
33 Contactor 3P 9A 110Vdc

LP1K0901FD

Contactor 3P 9A 110Vdc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
34 Contactor 3P 9A 12Vdc

LP1K0901JD

Contactor 3P 9A 12Vdc

Thương hiệu: Schneider

739.200
- 40%
403.200
Có sẵn
35 Contactor 3P 9A 24V 1Nc

LC1K0901B7

Contactor 3P 9A 24V 1Nc

Thương hiệu: Schneider

415.800
- 40%
226.800
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.