Đang truy cập Đang truy cập: 212

Tổng truy cập Tổng truy cập: 593046

Phụ kiện cho GV2, GV3

Phụ kiện cho GV2, GV3 dùng cho CB từ, từ nhiệt.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tiếp Điểm Phụ 1No

GVAE1

Tiếp Điểm Phụ 1No

Thương hiệu: Schneider

163.900
- 40%
89.400
Có sẵn
2 Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

GVAE11

Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

203.500
- 40%
111.000
Có sẵn
3 Tiếp Điểm Phụ 2No

GVAE20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

203.500
- 40%
111.000
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

GVAN11

Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

236.500
- 40%
129.000
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 2No

GVAN20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

236.500
- 40%
129.000
Có sẵn
6 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1No

GVAD1010

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1No

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
7 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

GVAD1001

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
8 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

GVAD0110

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
9 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

GVAD0101

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
10 Tiếp Điểm Phụ

GVAM11

Tiếp Điểm Phụ

Thương hiệu: Schneider

333.300
- 40%
181.800
Có sẵn
11 Thanh Lược 2 (Gv2)

GV2G245

Thanh Lược 2 (Gv2)

Thương hiệu: Schneider

188.100
- 40%
102.600
Có sẵn
12 Phụ Kiện Motor Cb

GV2G254

Phụ Kiện Motor Cb

Thương hiệu: Schneider

157.300
- 40%
85.800
Có sẵn
13 Phụ Kiện Motor Cb

GV2G272

Phụ Kiện Motor Cb

Thương hiệu: Schneider

239.800
- 40%
130.800
Có sẵn
14 Thanh Lược 3 Gv2

GV2G345

Thanh Lược 3 Gv2

Thương hiệu: Schneider

244.200
- 40%
133.200
Có sẵn
15 Phụ kiện kết nối 54Mm - 3 Khóa

GV2G354

Phụ kiện kết nối 54Mm - 3 Khóa

Thương hiệu: Schneider

209.000
- 40%
114.000
Có sẵn
16 Thanh Lược 4 Gv2

GV2G445

Thanh Lược 4 Gv2

Thương hiệu: Schneider

290.400
- 40%
158.400
Có sẵn
17 Thanh Lược 4Gv2

GV2G454

Thanh Lược 4Gv2

Thương hiệu: Schneider

273.900
- 40%
149.400
Có sẵn
18 Thanh Lược 4Gv2

GV2G472

Thanh Lược 4Gv2

Thương hiệu: Schneider

357.500
- 40%
195.000
Có sẵn
19 Phụ Kiện Motor CB (Thanh Lược)

GV2G554

Phụ Kiện Motor CB (Thanh Lược)

Thương hiệu: Schneider

336.600
- 40%
183.600
Có sẵn
20 Phụ kiện Motor CB

GV2AF01

Phụ kiện Motor CB

Thương hiệu: Schneider

69.300
- 40%
37.800
Có sẵn
21 Phụ Kiện Motor CB

GV2AF3

Phụ Kiện Motor CB

Thương hiệu: Schneider

126.500
- 40%
69.000
Có sẵn
22 Phụ Kiện Motor CB

GV2AF4

Phụ Kiện Motor CB

Thương hiệu: Schneider

138.600
- 40%
75.600
Có sẵn
23 Thanh Busbar

GV3G364

Thanh Busbar

Thương hiệu: Schneider

927.300
- 40%
505.800
Có sẵn
24 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

GVAED011

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

147.400
- 40%
80.400
Có sẵn
25 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

GVAED0113

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

155.100
- 40%
84.600
Có sẵn
26 Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No

GVAED101

Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

147.400
- 40%
80.400
Có sẵn
27 Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No

GVAED1013

Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

155.100
- 40%
84.600
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.