Đang truy cập Đang truy cập: 105

Tổng truy cập Tổng truy cập: 349268

Phụ kiện cho GV2, GV3

Phụ kiện cho GV2, GV3 dùng cho CB từ, từ nhiệt.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tiếp Điểm Phụ 1No

GVAE1

Tiếp Điểm Phụ 1No

Thương hiệu: Schneider

163.900
89.400
Có sẵn
2 Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

GVAE11

Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

203.500
111.000
Có sẵn
3 Tiếp Điểm Phụ 2No

GVAE20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

203.500
111.000
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

GVAN11

Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

236.500
129.000
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 2No

GVAN20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

236.500
129.000
Có sẵn
6 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1No

GVAD1010

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1No

Thương hiệu: Schneider

256.300
139.800
Có sẵn
7 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

GVAD1001

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

Thương hiệu: Schneider

256.300
139.800
Có sẵn
8 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

GVAD0110

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

256.300
139.800
Có sẵn
9 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

GVAD0101

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc

Thương hiệu: Schneider

256.300
139.800
Có sẵn
10 Tiếp Điểm Phụ

GVAM11

Tiếp Điểm Phụ

Thương hiệu: Schneider

333.300
181.800
Có sẵn
11 Thanh Lược 2 (Gv2)

GV2G245

Thanh Lược 2 (Gv2)

Thương hiệu: Schneider

188.100
102.600
Có sẵn
12 Phụ Kiện Motor Cb

GV2G254

Phụ Kiện Motor Cb

Thương hiệu: Schneider

157.300
85.800
Có sẵn
13 Phụ Kiện Motor Cb

GV2G272

Phụ Kiện Motor Cb

Thương hiệu: Schneider

239.800
130.800
Có sẵn
14 Thanh Lược 3 Gv2

GV2G345

Thanh Lược 3 Gv2

Thương hiệu: Schneider

244.200
133.200
Có sẵn
15 Phụ kiện kết nối 54Mm - 3 Khóa

GV2G354

Phụ kiện kết nối 54Mm - 3 Khóa

Thương hiệu: Schneider

209.000
114.000
Có sẵn
16 Thanh Lược 4 Gv2

GV2G445

Thanh Lược 4 Gv2

Thương hiệu: Schneider

290.400
158.400
Có sẵn
17 Thanh Lược 4Gv2

GV2G454

Thanh Lược 4Gv2

Thương hiệu: Schneider

273.900
149.400
Có sẵn
18 Thanh Lược 4Gv2

GV2G472

Thanh Lược 4Gv2

Thương hiệu: Schneider

357.500
195.000
Có sẵn
19 Phụ Kiện Motor CB (Thanh Lược)

GV2G554

Phụ Kiện Motor CB (Thanh Lược)

Thương hiệu: Schneider

336.600
183.600
Có sẵn
20 Phụ kiện Motor CB

GV2AF01

Phụ kiện Motor CB

Thương hiệu: Schneider

69.300
37.800
Có sẵn
21 Phụ Kiện Motor CB

GV2AF3

Phụ Kiện Motor CB

Thương hiệu: Schneider

126.500
69.000
Có sẵn
22 Phụ Kiện Motor CB

GV2AF4

Phụ Kiện Motor CB

Thương hiệu: Schneider

138.600
75.600
Có sẵn
23 Thanh Busbar

GV3G364

Thanh Busbar

Thương hiệu: Schneider

927.300
505.800
Có sẵn
24 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

GVAED011

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

147.400
80.400
Có sẵn
25 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

GVAED0113

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc

Thương hiệu: Schneider

155.100
84.600
Có sẵn
26 Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No

GVAED101

Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

147.400
80.400
Có sẵn
27 Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No

GVAED1013

Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

155.100
84.600
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.