• Mr Duy Tuyên

  Mr Duy Tuyên

  Ceo.Kinh Doanh

  097.196.0608


  Skype   ceo.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Phúc

  Mr Phúc

  Kinh Doanh

  0983 971 746


  Skype   kd1.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Thái

  Mr Thái

  Kinh Doanh

  0983 971 329


  Skype   kd2.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Nguyễn

  Mr Nguyễn

  Kinh Doanh

  0972 111 627


  Skype   kd3.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Tuấn

  Mr Tuấn

  Kinh doanh

  0983 971 891


  Skype   kd4.hopphat@hopphat.net

 • 
Ms Diệp

  Ms Diệp

  Kế toán

  024 3623 1293


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 2070

Tổng truy cập Tổng truy cập: 1599561

Phụ kiện cho GV2, GV3

Phụ kiện cho GV2, GV3 dùng cho CB từ, từ nhiệt.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tiếp Điểm Phụ 1No- GVAE1

GVAE1

Tiếp Điểm Phụ 1No- GVAE1

Thương hiệu: Schneider

163.900
- 40%
89.400
Có sẵn
2 Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc

- GVAE11

GVAE11

Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc - GVAE11

Thương hiệu: Schneider

203.500
- 40%
111.000
Có sẵn
3 Tiếp Điểm Phụ 2No- GVAE20

GVAE20

Tiếp Điểm Phụ 2No- GVAE20

Thương hiệu: Schneider

203.500
- 40%
111.000
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc- GVAN11

GVAN11

Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc- GVAN11

Thương hiệu: Schneider

236.500
- 40%
129.000
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 2No- GVAN20

GVAN20

Tiếp Điểm Phụ 2No- GVAN20

Thương hiệu: Schneider

236.500
- 40%
129.000
Có sẵn
6 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1No- GVAD1010

GVAD1010

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1No- GVAD1010

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
7 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc- GVAD1001

GVAD1001

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc- GVAD1001

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
8 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc- GVAD0110

GVAD0110

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc- GVAD0110

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
9 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc- GVAD0101

GVAD0101

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1Nc- GVAD0101

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
10 Tiếp Điểm Phụ- GVAM11

GVAM11

Tiếp Điểm Phụ- GVAM11

Thương hiệu: Schneider

333.300
- 40%
181.800
Có sẵn
11 Thanh Lược 2 (Gv2)- GV2G245

GV2G245

Thanh Lược 2 (Gv2)- GV2G245

Thương hiệu: Schneider

188.100
- 40%
102.600
Có sẵn
12 Phụ Kiện Motor Cb- GV2G254

GV2G254

Phụ Kiện Motor Cb- GV2G254

Thương hiệu: Schneider

157.300
- 40%
85.800
Có sẵn
13 Phụ Kiện Motor Cb- GV2G272

GV2G272

Phụ Kiện Motor Cb- GV2G272

Thương hiệu: Schneider

239.800
- 40%
130.800
Có sẵn
14 Thanh Lược 3 Gv2- GV2G345

GV2G345

Thanh Lược 3 Gv2- GV2G345

Thương hiệu: Schneider

244.200
- 40%
133.200
Có sẵn
15 Phụ kiện kết nối 54Mm - 3 Khóa- GV2G354

GV2G354

Phụ kiện kết nối 54Mm - 3 Khóa- GV2G354

Thương hiệu: Schneider

209.000
- 40%
114.000
Có sẵn
16 Thanh Lược 4 Gv2- GV2G445

GV2G445

Thanh Lược 4 Gv2- GV2G445

Thương hiệu: Schneider

290.400
- 40%
158.400
Có sẵn
17 Thanh Lược 4Gv2- GV2G454

GV2G454

Thanh Lược 4Gv2- GV2G454

Thương hiệu: Schneider

273.900
- 40%
149.400
Có sẵn
18 Thanh Lược 4Gv2- GV2G472

GV2G472

Thanh Lược 4Gv2- GV2G472

Thương hiệu: Schneider

357.500
- 40%
195.000
Có sẵn
19 Phụ Kiện Motor CB (Thanh Lược)- GV2G554

GV2G554

Phụ Kiện Motor CB (Thanh Lược)- GV2G554

Thương hiệu: Schneider

336.600
- 40%
183.600
Có sẵn
20 Phụ kiện Motor CB- GV2AF01

GV2AF01

Phụ kiện Motor CB- GV2AF01

Thương hiệu: Schneider

69.300
- 40%
37.800
Có sẵn
21 Phụ Kiện Motor CB- GV2AF3

GV2AF3

Phụ Kiện Motor CB- GV2AF3

Thương hiệu: Schneider

126.500
- 40%
69.000
Có sẵn
22 Phụ Kiện Motor CB- GV2AF4

GV2AF4

Phụ Kiện Motor CB- GV2AF4

Thương hiệu: Schneider

138.600
- 40%
75.600
Có sẵn
23 Thanh Busbar- GV3G364

GV3G364

Thanh Busbar- GV3G364

Thương hiệu: Schneider

927.300
- 40%
505.800
Có sẵn
24 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc- GVAED011

GVAED011

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc- GVAED011

Thương hiệu: Schneider

147.400
- 40%
80.400
Có sẵn
25 Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc- GVAED0113

GVAED0113

Tiếp Điểm Báo Lỗi 1No+1Nc- GVAED0113

Thương hiệu: Schneider

155.100
- 40%
84.600
Có sẵn
26 Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No- GVAED101

GVAED101

Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No- GVAED101

Thương hiệu: Schneider

147.400
- 40%
80.400
Có sẵn
27 Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No- GVAED1013

GVAED1013

Tiếp Điểm Báo Lõi 1Nc+1No- GVAED1013

Thương hiệu: Schneider

155.100
- 40%
84.600
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.