Đang truy cập Đang truy cập: 76

Tổng truy cập Tổng truy cập: 355165

Phụ kiện contactors

Ngoài việc chọn contactor chính thống, chúng ta có thể lựa chọn thêm các phụ...

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tiếp Điểm Phụ 1No

LADN10

Tiếp Điểm Phụ 1No

Thương hiệu: Schneider

445.500
243.000
Có sẵn
2 Tiếp Điểm Phụ 1Nc

LADN01

Tiếp Điểm Phụ 1Nc

Thương hiệu: Schneider

445.500
243.000
Có sẵn
3 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

LADN11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

194.700
106.200
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 2N0

LADN20

Tiếp Điểm Phụ 2N0

Thương hiệu: Schneider

194.700
106.200
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 2Nc

LADN02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc

Thương hiệu: Schneider

194.700
106.200
Có sẵn
6 Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No

LADN22

Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No

Thương hiệu: Schneider

243.100
132.600
Có sẵn
7 Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc

LADN13

Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc

Thương hiệu: Schneider

243.100
132.600
Có sẵn
8 Tiếp Điểm Phụ 4N0

LADN40

Tiếp Điểm Phụ 4N0

Thương hiệu: Schneider

243.100
132.600
Có sẵn
9 Tiếp Điểm Phụ 4Nc

LADN04

Tiếp Điểm Phụ 4Nc

Thương hiệu: Schneider

243.100
132.600
Có sẵn
10 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No

LADN31

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No

Thương hiệu: Schneider

243.100
132.600
Có sẵn
11 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

LAD8N11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

236.500
129.000
Có sẵn
12 Tiếp Điểm Phụ 2No

LAD8N20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

236.500
129.000
Có sẵn
13 Tiếp Điểm Phụ 2Nc

LAD8N02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc

Thương hiệu: Schneider

236.500
129.000
Có sẵn
14 Power connections (LC1D09--D38)

LAD9V5

Power connections (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

250.800
136.800
Có sẵn
15 Power connections (LC1D09--D38)

LAD9V6

Power connections (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

414.700
226.200
Có sẵn
16 Power connections (LC1D40--D65)

LA9D65A69

Power connections (LC1D40--D65)

Thương hiệu: Schneider

1.755.600
957.600
Có sẵn
17 Power connections (LC1D80--D95)

LA9D8069

Power connections (LC1D80--D95)

Thương hiệu: Schneider

1.783.100
972.600
Có sẵn
18 Khóa liên động (LC1D09--D38)

LAD9V2

Khóa liên động (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

188.100
102.600
Có sẵn
19 Khóa liên động (LC1D40--D65)

LAD4CM

Khóa liên động (LC1D40--D65)

Thương hiệu: Schneider

346.500
189.000
Có sẵn
20 Khóa liên động (LC1D80--D95)AC

LA9D50978

Khóa liên động (LC1D80--D95)AC

Thương hiệu: Schneider

1.156.100
630.600
Có sẵn
21 Khóa liên động (LC1D80--D95)DC

LA9D80978

Khóa liên động (LC1D80--D95)DC

Thương hiệu: Schneider

1.281.500
699.000
Có sẵn
22 Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Bật

LADT0

Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Bật

Thương hiệu: Schneider

896.500
489.000
Có sẵn
23 Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Bật

LADT2

Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Bật

Thương hiệu: Schneider

896.500
489.000
Có sẵn
24 Bộ Hẹn Giờ 11-180S Bật

LADT4

Bộ Hẹn Giờ 11-180S Bật

Thương hiệu: Schneider

1.068.100
582.600
Có sẵn
25 Bộ Hẹn Giờ 1-30S Bật

LADS2

Bộ Hẹn Giờ 1-30S Bật

Thương hiệu: Schneider

1.027.400
560.400
Có sẵn
26 Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Tắt

LADR0

Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Tắt

Thương hiệu: Schneider

896.500
489.000
Có sẵn
27 Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Tắt

LADR2

Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Tắt

Thương hiệu: Schneider

896.500
489.000
Có sẵn
28 Bộ Hẹn Giờ 10-180S Tắt

LADR4

Bộ Hẹn Giờ 10-180S Tắt

Thương hiệu: Schneider

1.068.100
582.600
Có sẵn
29 Resistor-capacitor 24-48VAC

LAD4RCE

Resistor-capacitor 24-48VAC

Thương hiệu: Schneider

214.500
117.000
Có sẵn
30 Resistor-capacitor 110-240VAC

LAD4RCU

Resistor-capacitor 110-240VAC

Thương hiệu: Schneider

189.200
103.200
Có sẵn
31 Resistor-capacitor 24-48VAC

LA4DA2E

Resistor-capacitor 24-48VAC

Thương hiệu: Schneider

381.700
208.200
Có sẵn
32 Resistor-capacitor 50-127VAC

LA4DA2G

Resistor-capacitor 50-127VAC

Thương hiệu: Schneider

408.100
222.600
Có sẵn
33 Resistor-capacitor 110-240VAC

LA4DA2U

Resistor-capacitor 110-240VAC

Thương hiệu: Schneider

345.400
188.400
Có sẵn
34 Resistor-capacitor 380-415VAC

LA4DA2N

Resistor-capacitor 380-415VAC

Thương hiệu: Schneider

444.400
242.400
Có sẵn
35 Tiếp Điểm Phụ 2NC

LAEN02

Tiếp Điểm Phụ 2NC

Thương hiệu: Schneider

70.400
38.400
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.