Đang truy cập Đang truy cập: 278

Tổng truy cập Tổng truy cập: 573167

Phụ kiện contactors

Ngoài việc chọn contactor chính thống, chúng ta có thể lựa chọn thêm các phụ...

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tiếp Điểm Phụ 1No

LADN10

Tiếp Điểm Phụ 1No

Thương hiệu: Schneider

445.500
- 40%
243.000
Có sẵn
2 Tiếp Điểm Phụ 1Nc

LADN01

Tiếp Điểm Phụ 1Nc

Thương hiệu: Schneider

445.500
- 40%
243.000
Có sẵn
3 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

LADN11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

194.700
- 40%
106.200
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 2N0

LADN20

Tiếp Điểm Phụ 2N0

Thương hiệu: Schneider

194.700
- 40%
106.200
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 2Nc

LADN02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc

Thương hiệu: Schneider

194.700
- 40%
106.200
Có sẵn
6 Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No

LADN22

Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No

Thương hiệu: Schneider

243.100
- 40%
132.600
Có sẵn
7 Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc

LADN13

Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc

Thương hiệu: Schneider

243.100
- 40%
132.600
Có sẵn
8 Tiếp Điểm Phụ 4N0

LADN40

Tiếp Điểm Phụ 4N0

Thương hiệu: Schneider

243.100
- 40%
132.600
Có sẵn
9 Tiếp Điểm Phụ 4Nc

LADN04

Tiếp Điểm Phụ 4Nc

Thương hiệu: Schneider

243.100
- 40%
132.600
Có sẵn
10 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No

LADN31

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No

Thương hiệu: Schneider

243.100
- 40%
132.600
Có sẵn
11 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

LAD8N11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No

Thương hiệu: Schneider

236.500
- 40%
129.000
Có sẵn
12 Tiếp Điểm Phụ 2No

LAD8N20

Tiếp Điểm Phụ 2No

Thương hiệu: Schneider

236.500
- 40%
129.000
Có sẵn
13 Tiếp Điểm Phụ 2Nc

LAD8N02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc

Thương hiệu: Schneider

236.500
- 40%
129.000
Có sẵn
14 Power connections (LC1D09--D38)

LAD9V5

Power connections (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

250.800
- 40%
136.800
Có sẵn
15 Power connections (LC1D09--D38)

LAD9V6

Power connections (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

414.700
- 40%
226.200
Có sẵn
16 Power connections (LC1D40--D65)

LA9D65A69

Power connections (LC1D40--D65)

Thương hiệu: Schneider

1.755.600
- 40%
957.600
Có sẵn
17 Power connections (LC1D80--D95)

LA9D8069

Power connections (LC1D80--D95)

Thương hiệu: Schneider

1.783.100
- 40%
972.600
Có sẵn
18 Khóa liên động (LC1D09--D38)

LAD9V2

Khóa liên động (LC1D09--D38)

Thương hiệu: Schneider

188.100
- 40%
102.600
Có sẵn
19 Khóa liên động (LC1D40--D65)

LAD4CM

Khóa liên động (LC1D40--D65)

Thương hiệu: Schneider

346.500
- 40%
189.000
Có sẵn
20 Khóa liên động (LC1D80--D95)AC

LA9D50978

Khóa liên động (LC1D80--D95)AC

Thương hiệu: Schneider

1.156.100
- 40%
630.600
Có sẵn
21 Khóa liên động (LC1D80--D95)DC

LA9D80978

Khóa liên động (LC1D80--D95)DC

Thương hiệu: Schneider

1.281.500
- 40%
699.000
Có sẵn
22 Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Bật

LADT0

Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Bật

Thương hiệu: Schneider

896.500
- 40%
489.000
Có sẵn
23 Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Bật

LADT2

Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Bật

Thương hiệu: Schneider

896.500
- 40%
489.000
Có sẵn
24 Bộ Hẹn Giờ 11-180S Bật

LADT4

Bộ Hẹn Giờ 11-180S Bật

Thương hiệu: Schneider

1.068.100
- 40%
582.600
Có sẵn
25 Bộ Hẹn Giờ 1-30S Bật

LADS2

Bộ Hẹn Giờ 1-30S Bật

Thương hiệu: Schneider

1.027.400
- 40%
560.400
Có sẵn
26 Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Tắt

LADR0

Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Tắt

Thương hiệu: Schneider

896.500
- 40%
489.000
Có sẵn
27 Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Tắt

LADR2

Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Tắt

Thương hiệu: Schneider

896.500
- 40%
489.000
Có sẵn
28 Bộ Hẹn Giờ 10-180S Tắt

LADR4

Bộ Hẹn Giờ 10-180S Tắt

Thương hiệu: Schneider

1.068.100
- 40%
582.600
Có sẵn
29 Resistor-capacitor 24-48VAC

LAD4RCE

Resistor-capacitor 24-48VAC

Thương hiệu: Schneider

214.500
- 40%
117.000
Có sẵn
30 Resistor-capacitor 110-240VAC

LAD4RCU

Resistor-capacitor 110-240VAC

Thương hiệu: Schneider

189.200
- 40%
103.200
Có sẵn
31 Resistor-capacitor 24-48VAC

LA4DA2E

Resistor-capacitor 24-48VAC

Thương hiệu: Schneider

381.700
- 40%
208.200
Có sẵn
32 Resistor-capacitor 50-127VAC

LA4DA2G

Resistor-capacitor 50-127VAC

Thương hiệu: Schneider

408.100
- 40%
222.600
Có sẵn
33 Resistor-capacitor 110-240VAC

LA4DA2U

Resistor-capacitor 110-240VAC

Thương hiệu: Schneider

345.400
- 40%
188.400
Có sẵn
34 Resistor-capacitor 380-415VAC

LA4DA2N

Resistor-capacitor 380-415VAC

Thương hiệu: Schneider

444.400
- 40%
242.400
Có sẵn
35 Tiếp Điểm Phụ 2NC

LAEN02

Tiếp Điểm Phụ 2NC

Thương hiệu: Schneider

70.400
- 40%
38.400
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.