Đang truy cập Đang truy cập: 248

Tổng truy cập Tổng truy cập: 573107

Relay điều khiển K, D

Relay điều khiển loại K, D

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rờ Le Điều Khiển 4No 240V

CA2KN40U7

Rờ Le Điều Khiển 4No 240V

Thương hiệu: Schneider

37.247
- 40%
20.317
Có sẵn
2 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac

CAE22B5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
3 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vac

CAE22E5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
4 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac

CAE22F5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
5 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 220Vac

CAE22M5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 220Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
6 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 415Vac

CAE22N5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 415Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
7 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 380Vac

CAE22Q5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 380Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
8 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 440Vac

CAE22R5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 440Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
9 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 240Vac

CAE22U5

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 240Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
10 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vac

CAE31B5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
11 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vac

CAE31E5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
12 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vac

CAE31F5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
13 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 220Vac

CAE31M5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 220Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
14 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 380Vac

CAE31Q5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 380Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
15 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 440Vac

CAE31R5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 440Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
16 Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 240Vac

CAE31U5

Rờ Le Điều Khiển 3No 1Nc 240Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
17 Rờ Le Điều Khiển 4No 24Vac

CAE40B5

Rờ Le Điều Khiển 4No 24Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
18 Rờ Le Điều Khiển 4No 48Vac

CAE40E5

Rờ Le Điều Khiển 4No 48Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
19 Rờ Le Điều Khiển 4No 110Vac

CAE40F5

Rờ Le Điều Khiển 4No 110Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
20 Rờ Le Điều Khiển 4No 220Vac

CAE40M5

Rờ Le Điều Khiển 4No 220Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
21 Rờ Le Điều Khiển 4No 415Vac

CAE40N5

Rờ Le Điều Khiển 4No 415Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
22 Rờ Le Điều Khiển 4No 380Vac

CAE40Q5

Rờ Le Điều Khiển 4No 380Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
23 Rờ Le Điều Khiển 4No 440Vac

CAE40R5

Rờ Le Điều Khiển 4No 440Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
24 Rờ Le Điều Khiển 4No 240Vac

CAE40U5

Rờ Le Điều Khiển 4No 240Vac

Thương hiệu: Schneider

289.300
- 40%
157.800
Có sẵn
25 Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC 10A 230VAC

CAD326P7

Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC 10A 230VAC

Thương hiệu: Schneider

1.347.500
- 40%
735.000
Có sẵn
26 AUXILIARY CONTACTOR

CAD326M7

AUXILIARY CONTACTOR

Thương hiệu: Schneider

1.347.500
- 40%
735.000
Có sẵn
27 AUXILIARY CONTACTOR

CAD506M7

AUXILIARY CONTACTOR

Thương hiệu: Schneider

508.312
- 40%
277.261
Có sẵn
28 RELAY SPRING TERMINALS

CA2KN223B7

RELAY SPRING TERMINALS

Thương hiệu: Schneider

535.856
- 40%
292.285
Có sẵn
29 Rờ Le Điều Khiển 2NO 10A 24VDC

CA3SK20BD

Rờ Le Điều Khiển 2NO 10A 24VDC

Thương hiệu: Schneider

648.536
- 40%
353.747
Có sẵn
30 Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 110 Vdc

CAD326FD

Rờ Le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 110 Vdc

Thương hiệu: Schneider

1.260.600
- 40%
687.600
Có sẵn
31 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 24V Ac Coil

CA2KN22B7

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 24V Ac Coil

Thương hiệu: Schneider

696.300
- 40%
379.800
Có sẵn
32 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48V

CA2KN22E7

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 48V

Thương hiệu: Schneider

696.300
- 40%
379.800
Có sẵn
33 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110V

CA2KN22F7

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 110V

Thương hiệu: Schneider

696.300
- 40%
379.800
Có sẵn
34 Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 220V

CA2KN22M7

Rờ Le Điều Khiển 2No 2Nc 220V

Thương hiệu: Schneider

696.300
- 40%
379.800
Có sẵn
35 Rờ Le Điều Khiển 2No+2Nc 230V

CA2KN22P7

Rờ Le Điều Khiển 2No+2Nc 230V

Thương hiệu: Schneider

696.300
- 40%
379.800
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.