Đang truy cập Đang truy cập: 181

Tổng truy cập Tổng truy cập: 592984

Relay nhiệt điện tử EOCR

Relay nhiệt điện tử dòng từ 0.5-60A cho loại LT47 và 0.3-38A cho loại LR97.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Relay Nhiệt Điện Tử 0.5-6A

LT4706M7S

Relay Nhiệt Điện Tử 0.5-6A

Thương hiệu: Schneider

1.656.600
- 40%
903.600
Có sẵn
2 Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 24V Ac Dc Man.

LT4706BS

Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 24V Ac Dc Man.

Thương hiệu: Schneider

1.656.600
- 40%
903.600
Có sẵn
3 Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Man.

LT4706ES

Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Man.

Thương hiệu: Schneider

1.656.600
- 40%
903.600
Có sẵn
4 Rờ Le Nhiệt Điện Tử 3-30A

LT4730M7S

Rờ Le Nhiệt Điện Tử 3-30A

Thương hiệu: Schneider

1.832.600
- 40%
999.600
Có sẵn
5 Rờ Le Điện Tử 3 A 30A 24V Ac Dc Man.

LT4730BS

Rờ Le Điện Tử 3 A 30A 24V Ac Dc Man.

Thương hiệu: Schneider

1.832.600
- 40%
999.600
Có sẵn
6 Relay điện tử 5A-60A 220V Ac

LT4760M7S

Relay điện tử 5A-60A 220V Ac

Thương hiệu: Schneider

2.046.000
- 40%
1.116.000
Có sẵn
7 Rờ Le Nhiệt Điện Tử 0.5-6A 220V

LT4706M7A

Rờ Le Nhiệt Điện Tử 0.5-6A 220V

Thương hiệu: Schneider

1.656.600
- 40%
903.600
Có sẵn
8 Rờ Le Bảo Vệ Động Cơ 5-60A 24V

LT4760BS

Rờ Le Bảo Vệ Động Cơ 5-60A 24V

Thương hiệu: Schneider

2.046.000
- 40%
1.116.000
Có sẵn
9 Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 110V Ac Auto R

LT4706F7A

Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 110V Ac Auto R

Thương hiệu: Schneider

1.656.600
- 40%
903.600
Có sẵn
10 Rờ Le Điện Tử 5A 60A 48V Ac Dc Man.

LT4760ES

Rờ Le Điện Tử 5A 60A 48V Ac Dc Man.

Thương hiệu: Schneider

2.046.000
- 40%
1.116.000
Có sẵn
11 Rờ Le Điện Tử 0.5-6A 24Vac/Dc

LT4706BA

Rờ Le Điện Tử 0.5-6A 24Vac/Dc

Thương hiệu: Schneider

1.656.600
- 40%
903.600
Có sẵn
12 Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Auto

LT4706EA

Rờ Le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Auto

Thương hiệu: Schneider

1.656.600
- 40%
903.600
Có sẵn
13 Rờ Le Nhiệt Điện Tử 0.5-30A

LT4730M7A

Rờ Le Nhiệt Điện Tử 0.5-30A

Thương hiệu: Schneider

1.832.600
- 40%
999.600
Có sẵn
14 Rờ Le Điện Tử

LT4730F7A

Rờ Le Điện Tử

Thương hiệu: Schneider

1.832.600
- 40%
999.600
Có sẵn
15 Rờ Le Điện Tử 3-30A 24Vac/Dc

LT4730BA

Rờ Le Điện Tử 3-30A 24Vac/Dc

Thương hiệu: Schneider

1.832.600
- 40%
999.600
Có sẵn
16 Rờ Le Điện Tử

LT4730EA

Rờ Le Điện Tử

Thương hiệu: Schneider

1.832.600
- 40%
999.600
Có sẵn
17 Relay

LT4760M7A

Relay

Thương hiệu: Schneider

2.046.000
- 40%
1.116.000
Có sẵn
18 Rờ Le Nhiệt 5-60A 110V

LT4760F7A

Rờ Le Nhiệt 5-60A 110V

Thương hiệu: Schneider

2.046.000
- 40%
1.116.000
Có sẵn
19 Rờ Le

LT4760BA

Rờ Le

Thương hiệu: Schneider

2.046.000
- 40%
1.116.000
Có sẵn
20 Rờ Le Nhiệt Điện Tử 5-60A 48V

LT4760EA

Rờ Le Nhiệt Điện Tử 5-60A 48V

Thương hiệu: Schneider

2.046.000
- 40%
1.116.000
Có sẵn
21 Rờ Le Điện Tử 1,2 A 7A 24V Ac Dc

LR97D015M7

Rờ Le Điện Tử 1,2 A 7A 24V Ac Dc

Thương hiệu: Schneider

2.349.600
- 40%
1.281.600
Có sẵn
22 Rờ Le Điện Tử 0, . A 1 , 5A 220V Ac

LR97D015F7

Rờ Le Điện Tử 0, . A 1 , 5A 220V Ac

Thương hiệu: Schneider

2.349.600
- 40%
1.281.600
Có sẵn
23 Rờ Le Điện Tử 0,3 A 1,5A 48V Ac Dc

LR97D015B

Rờ Le Điện Tử 0,3 A 1,5A 48V Ac Dc

Thương hiệu: Schneider

2.349.600
- 40%
1.281.600
Có sẵn
24 Rờ Le Điện Tử 0,3 A 1,5A 110V Ac

LR97D015E

Rờ Le Điện Tử 0,3 A 1,5A 110V Ac

Thương hiệu: Schneider

2.349.600
- 40%
1.281.600
Có sẵn
25 Rờ Le Điện Tử 7A Coil 220V

LR97D07M7

Rờ Le Điện Tử 7A Coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2.490.400
- 40%
1.358.400
Có sẵn
26 Rờ Le Điện Tử 1,2 A 7A 220 Ac

LR97D07F7

Rờ Le Điện Tử 1,2 A 7A 220 Ac

Thương hiệu: Schneider

2.490.400
- 40%
1.358.400
Có sẵn
27 Rờ Le Điện Tử 1,2 A 7A 48V Ac Dc

LR97D07B

Rờ Le Điện Tử 1,2 A 7A 48V Ac Dc

Thương hiệu: Schneider

2.490.400
- 40%
1.358.400
Có sẵn
28 Rờ Le Điện Tử 1,2 A 7A 110V Ac

LR97D07E

Rờ Le Điện Tử 1,2 A 7A 110V Ac

Thương hiệu: Schneider

2.490.400
- 40%
1.358.400
Có sẵn
29 Rờ Le Điện Tử 25A Coil 220V

LR97D25M7

Rờ Le Điện Tử 25A Coil 220V

Thương hiệu: Schneider

2.757.700
- 40%
1.504.200
Có sẵn
30 Rờ Le Điện Tử 5 A 25A 110 Ac

LR97D25F7

Rờ Le Điện Tử 5 A 25A 110 Ac

Thương hiệu: Schneider

2.757.700
- 40%
1.504.200
Có sẵn
31 Rờ Le Điện Tử 25A Coil 24Vac/Dc

LR97D25B

Rờ Le Điện Tử 25A Coil 24Vac/Dc

Thương hiệu: Schneider

2.757.700
- 40%
1.504.200
Có sẵn
32 Rờ Le Điện Tử 48Vac 5- 25A

LR97D25E

Rờ Le Điện Tử 48Vac 5- 25A

Thương hiệu: Schneider

2.757.700
- 40%
1.504.200
Có sẵn
33 Rờ Le Điện Tử 20 A 38A 220V Ac

LR97D38M7

Rờ Le Điện Tử 20 A 38A 220V Ac

Thương hiệu: Schneider

3.070.100
- 40%
1.674.600
Có sẵn
34 Rờ Le Điện Tử 20 A 38A 110V Ac

LR97D38F7

Rờ Le Điện Tử 20 A 38A 110V Ac

Thương hiệu: Schneider

3.070.100
- 40%
1.674.600
Có sẵn
35 Rờ Le Điện Tử 20 A 38A 24V Ac Dc

LR97D38B

Rờ Le Điện Tử 20 A 38A 24V Ac Dc

Thương hiệu: Schneider

3.070.100
- 40%
1.674.600
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.