Đang truy cập Đang truy cập: 243

Tổng truy cập Tổng truy cập: 573097

Relay nhiệt LR2K
Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rờ Le Nhiệt 0.11 - 0.16A (Loại K)

LR2K0301

Rờ Le Nhiệt 0.11 - 0.16A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
2 Rờ Le Nhiệt 0.16 - 0.23A (Loại K)

LR2K0302

Rờ Le Nhiệt 0.16 - 0.23A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
3 Rờ Le Nhiệt 0.23 - 0.36A (Loại K)

LR2K0303

Rờ Le Nhiệt 0.23 - 0.36A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
4 Rờ Le Nhiệt 0.36-0.54A (Loại K)

LR2K0304

Rờ Le Nhiệt 0.36-0.54A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
5 Rờ Le Nhiệt 0.54-0.80A (Loại K)

LR2K0305

Rờ Le Nhiệt 0.54-0.80A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
6 Rờ Le Nhiệt 0.8 - 1.2A (Loại K)

LR2K0306

Rờ Le Nhiệt 0.8 - 1.2A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
7 Rờ Le Nhiệt 1.2 - 1.8A (Loại K)

LR2K0307

Rờ Le Nhiệt 1.2 - 1.8A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
8 Rờ Le Nhiệt 1.8-2.6A (Loại K)

LR2K0308

Rờ Le Nhiệt 1.8-2.6A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
9 Rờ Le Nhiệt 2.6 - 3.7A (Loại K)

LR2K0310

Rờ Le Nhiệt 2.6 - 3.7A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
10 Rờ Le Nhiệt 3.7-5.5 A (Loại K)

LR2K0312

Rờ Le Nhiệt 3.7-5.5 A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
11 Rờ Le Nhiệt 5.5 - 8A (Loại K)

LR2K0314

Rờ Le Nhiệt 5.5 - 8A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
12 Rờ Le Nhiệt 8-11.5A (Loại K)

LR2K0316

Rờ Le Nhiệt 8-11.5A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

968.000
- 40%
528.000
Có sẵn
13 Rờ Le Nhiệt 10-14 A (Loại K)

LR2K0321

Rờ Le Nhiệt 10-14 A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

1.079.100
- 40%
588.600
Có sẵn
14 Rờ Le Nhiệt 12-16 A (Loại K)

LR2K0322

Rờ Le Nhiệt 12-16 A (Loại K)

Thương hiệu: Schneider

1.079.100
- 40%
588.600
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.