• Mr Duy Tuyên

  Mr Duy Tuyên

  Ceo.Kinh Doanh

  097.196.0608


  Skype   ceo.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Phúc

  Mr Phúc

  Kinh Doanh

  0983 971 746


  Skype   kd1.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Thái

  Mr Thái

  Kinh Doanh

  0983 971 329


  Skype   kd2.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Nguyễn

  Mr Nguyễn

  Kinh Doanh

  0972 111 627


  Skype   kd3.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Tuấn

  Mr Tuấn

  Kinh doanh

  0983 971 891


  Skype   kd4.hopphat@hopphat.net

 • 
Ms Diệp

  Ms Diệp

  Kế toán

  024 3623 1293


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 2121

Tổng truy cập Tổng truy cập: 1599681

Relay nhiệt LRD

Relay nhiệt bảo vệ động cơ lên đến 75kW/400V lắp đặt cùng Contactor LC1D.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rơ le nhiệt 48...65 A - class 10A- LRD3359

LRD3359

Rơ le nhiệt 48...65 A - class 10A- LRD3359

Thương hiệu: Schneider

3.854.400
- 40%
2.102.400
Có sẵn
2 Rơ le Nhiệt 0.1-0.16A- LRD01

LRD01

Rơ le Nhiệt 0.1-0.16A- LRD01

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
3 Rơ le Nhiệt 0.16-0.25A- LRD02

LRD02

Rơ le Nhiệt 0.16-0.25A- LRD02

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
4 Rơ le Nhiệt 0.25-0.40A- LRD03

LRD03

Rơ le Nhiệt 0.25-0.40A- LRD03

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
5 Rơ le Nhiệt 0.40-0.63A- LRD04

LRD04

Rơ le Nhiệt 0.40-0.63A- LRD04

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
6 Rơ le Nhiệt 0.63-1A- LRD05

LRD05

Rơ le Nhiệt 0.63-1A- LRD05

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
7 Rơ le Nhiệt 1-1.6A- LRD06

LRD06

Rơ le Nhiệt 1-1.6A- LRD06

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
8 Rơ le Nhiệt 1.6-2.5A- LRD07

LRD07

Rơ le Nhiệt 1.6-2.5A- LRD07

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
9 Rơ le Nhiệt 2.5-4A- LRD08

LRD08

Rơ le Nhiệt 2.5-4A- LRD08

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
10 Rơ le Nhiệt 4-6A- LRD10

LRD10

Rơ le Nhiệt 4-6A- LRD10

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
11 Rơ le Nhiệt 5.5-8A- LRD12

LRD12

Rơ le Nhiệt 5.5-8A- LRD12

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
12 Rơ le Nhiệt 7-10A- LRD14

LRD14

Rơ le Nhiệt 7-10A- LRD14

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
13 Rơ le Nhiệt 9-13A- LRD16

LRD16

Rơ le Nhiệt 9-13A- LRD16

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
14 Rơ le Nhiệt 12-18A- LRD21

LRD21

Rơ le Nhiệt 12-18A- LRD21

Thương hiệu: Schneider

522.500
- 40%
285.000
Có sẵn
15 Rơ le Nhiệt 16-24A- LRD22

LRD22

Rơ le Nhiệt 16-24A- LRD22

Thương hiệu: Schneider

545.600
- 40%
297.600
Có sẵn
16 Rơ le Nhiệt 23-32A- LRD32

LRD32

Rơ le Nhiệt 23-32A- LRD32

Thương hiệu: Schneider

709.500
- 40%
387.000
Có sẵn
17 Rơ le Nhiệt 30-38A- LRD35

LRD35

Rơ le Nhiệt 30-38A- LRD35

Thương hiệu: Schneider

717.200
- 40%
391.200
Có sẵn
18 Rơ le Nhiệt 9-13A- LRD313

LRD313

Rơ le Nhiệt 9-13A- LRD313

Thương hiệu: Schneider

1.648.900
- 40%
899.400
Có sẵn
19 Rơ le Nhiệt 12A-18A- LRD318

LRD318

Rơ le Nhiệt 12A-18A- LRD318

Thương hiệu: Schneider

1.702.800
- 40%
928.800
Có sẵn
20 Rơ le Nhiệt 17A-25A- LRD325

LRD325

Rơ le Nhiệt 17A-25A- LRD325

Thương hiệu: Schneider

1.756.700
- 40%
958.200
Có sẵn
21 Rơ le Nhiệt 23-32A- LRD332

LRD332

Rơ le Nhiệt 23-32A- LRD332

Thương hiệu: Schneider

1.929.400
- 40%
1.052.400
Có sẵn
22 Rơ le Nhiệt 30-40A- LRD340

LRD340

Rơ le Nhiệt 30-40A- LRD340

Thương hiệu: Schneider

1.831.500
- 40%
999.000
Có sẵn
23 Rơ le Nhiệt 37-50A- LRD350

LRD350

Rơ le Nhiệt 37-50A- LRD350

Thương hiệu: Schneider

2.160.400
- 40%
1.178.400
Có sẵn
24 Rơ le Nhiệt 48-65A- LRD365

LRD365

Rơ le Nhiệt 48-65A- LRD365

Thương hiệu: Schneider

2.250.600
- 40%
1.227.600
Có sẵn
25 Rơ le Nhiệt 55-70A- LRD3361

LRD3361

Rơ le Nhiệt 55-70A- LRD3361

Thương hiệu: Schneider

2.310.000
- 40%
1.260.000
Có sẵn
26 Rơ le Nhiệt 63-80A- LRD3363

LRD3363

Rơ le Nhiệt 63-80A- LRD3363

Thương hiệu: Schneider

2.707.100
- 40%
1.476.600
Có sẵn
27 Rơ le Nhiệt 80-104A- LRD3365

LRD3365

Rơ le Nhiệt 80-104A- LRD3365

Thương hiệu: Schneider

2.919.400
- 40%
1.592.400
Có sẵn
28 Rơ le Nhiệt 80-104A- LRD4365

LRD4365

Rơ le Nhiệt 80-104A- LRD4365

Thương hiệu: Schneider

4.145.900
- 40%
2.261.400
Có sẵn
29 Rơ le Nhiệt 95-120A- LRD4367

LRD4367

Rơ le Nhiệt 95-120A- LRD4367

Thương hiệu: Schneider

4.559.500
- 40%
2.487.000
Có sẵn
30 Rơ le Nhiệt 110-140A- LRD4369

LRD4369

Rơ le Nhiệt 110-140A- LRD4369

Thương hiệu: Schneider

4.684.900
- 40%
2.555.400
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.