Đang truy cập Đang truy cập: 155

Tổng truy cập Tổng truy cập: 592928

Relay nhiệt LRD

Relay nhiệt bảo vệ động cơ lên đến 75kW/400V lắp đặt cùng Contactor LC1D.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A

LRD3359

TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A

Thương hiệu: Schneider

3.854.400
- 40%
2.102.400
Có sẵn
2 Rờ Le Nhiệt 0.1-0.16A

LRD01

Rờ Le Nhiệt 0.1-0.16A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
3 Rờ Le Nhiệt 0.16-0.25A

LRD02

Rờ Le Nhiệt 0.16-0.25A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
4 Rờ Le Nhiệt 0.25-0.40A

LRD03

Rờ Le Nhiệt 0.25-0.40A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
5 Rờ Le Nhiệt 0.40-0.63A

LRD04

Rờ Le Nhiệt 0.40-0.63A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
6 Rờ Le Nhiệt 0.63-1A

LRD05

Rờ Le Nhiệt 0.63-1A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
7 Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

LRD06

Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
8 Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

LRD07

Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
9 Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

LRD08

Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
10 Rờ Le Nhiệt 4-6A

LRD10

Rờ Le Nhiệt 4-6A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
11 Rờ Le Nhiệt 5.5-8A

LRD12

Rờ Le Nhiệt 5.5-8A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
12 Rờ Le Nhiệt 7-10A

LRD14

Rờ Le Nhiệt 7-10A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
13 Rờ Le Nhiệt 9-13A

LRD16

Rờ Le Nhiệt 9-13A

Thương hiệu: Schneider

475.200
- 40%
259.200
Có sẵn
14 Rờ Le Nhiệt 12-18A

LRD21

Rờ Le Nhiệt 12-18A

Thương hiệu: Schneider

522.500
- 40%
285.000
Có sẵn
15 Rờ Le Nhiệt 16-24A

LRD22

Rờ Le Nhiệt 16-24A

Thương hiệu: Schneider

545.600
- 40%
297.600
Có sẵn
16 Rờ Le Nhiệt 23-32A

LRD32

Rờ Le Nhiệt 23-32A

Thương hiệu: Schneider

709.500
- 40%
387.000
Có sẵn
17 Rờ Le Nhiệt 30-38A

LRD35

Rờ Le Nhiệt 30-38A

Thương hiệu: Schneider

717.200
- 40%
391.200
Có sẵn
18 Rờ Le Nhiệt 9-13A

LRD313

Rờ Le Nhiệt 9-13A

Thương hiệu: Schneider

1.648.900
- 40%
899.400
Có sẵn
19 Rờ Le Nhiệt 12A-18A

LRD318

Rờ Le Nhiệt 12A-18A

Thương hiệu: Schneider

1.702.800
- 40%
928.800
Có sẵn
20 Rờ Le Nhiệt 17A-25A

LRD325

Rờ Le Nhiệt 17A-25A

Thương hiệu: Schneider

1.756.700
- 40%
958.200
Có sẵn
21 Rờ Le Nhiệt 23-32A

LRD332

Rờ Le Nhiệt 23-32A

Thương hiệu: Schneider

1.929.400
- 40%
1.052.400
Có sẵn
22 Rờ Le Nhiệt 30-40A

LRD340

Rờ Le Nhiệt 30-40A

Thương hiệu: Schneider

1.831.500
- 40%
999.000
Có sẵn
23 Rờ Le Nhiệt 37-50A

LRD350

Rờ Le Nhiệt 37-50A

Thương hiệu: Schneider

2.160.400
- 40%
1.178.400
Có sẵn
24 Rờ Le Nhiệt 48-65A

LRD365

Rờ Le Nhiệt 48-65A

Thương hiệu: Schneider

2.250.600
- 40%
1.227.600
Có sẵn
25 Rờ Le Nhiệt 55-70A

LRD3361

Rờ Le Nhiệt 55-70A

Thương hiệu: Schneider

2.310.000
- 40%
1.260.000
Có sẵn
26 Rờ Le Nhiệt 63-80A

LRD3363

Rờ Le Nhiệt 63-80A

Thương hiệu: Schneider

2.707.100
- 40%
1.476.600
Có sẵn
27 Rờ Le Nhiệt 80-104A

LRD3365

Rờ Le Nhiệt 80-104A

Thương hiệu: Schneider

2.919.400
- 40%
1.592.400
Có sẵn
28 Rờ Le Nhiệt 80-104A

LRD4365

Rờ Le Nhiệt 80-104A

Thương hiệu: Schneider

4.145.900
- 40%
2.261.400
Có sẵn
29 Rờ Le Nhiệt 95-120A

LRD4367

Rờ Le Nhiệt 95-120A

Thương hiệu: Schneider

4.559.500
- 40%
2.487.000
Có sẵn
30 Rờ Le Nhiệt 110-140A

LRD4369

Rờ Le Nhiệt 110-140A

Thương hiệu: Schneider

4.684.900
- 40%
2.555.400
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.