Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 220Vac- LC1E1201M5
- 40%

Khởi động từ 3P 12A 1Nc 5,5Kw 220Vac- LC1E1201M5

 • Mã SP: LC1E1201M5
 • Price list: 349.800 đ
 • Giá bán: 190.800 đ
 • Thương hiệu: Schneider
 • Nước sản xuất: India
 • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 Khởi động từ 3P 80A 37Kw 440Vac- LC1E80R5

LC1E80R5

Khởi động từ 3P 80A 37Kw 440Vac- LC1E80R5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 37KW 44VAC

1.612.600
- 42%
850.280
Có sẵn
1 Khởi động từ 3P 80A 37Kw 240Vac- LC1E80U5

LC1E80U5

Khởi động từ 3P 80A 37Kw 240Vac- LC1E80U5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 37KW 24VAC

1.612.600
- 42%
850.280
Có sẵn
2 Khởi động từ 3P 95A 45Kw 48Vac- LC1E95E5

LC1E95E5

Khởi động từ 3P 95A 45Kw 48Vac- LC1E95E5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 45KW 48VAC

2.029.500
- 42%
1.070.100
Có sẵn
3 Khởi động từ 3P 95A 45Kw 110Vac- LC1E95F5

LC1E95F5

Khởi động từ 3P 95A 45Kw 110Vac- LC1E95F5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 45KW 11VAC

2.029.500
- 42%
1.070.100
Có sẵn
4 Khởi động từ 3P 95A 45Kw 24Vac- LC1E95B5

LC1E95B5

Khởi động từ 3P 95A 45Kw 24Vac- LC1E95B5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 45KW

2.029.500
- 42%
1.070.100
Có sẵn
5 Khởi động từ 3P 95A 45Kw 415Vac- LC1E95N5

LC1E95N5

Khởi động từ 3P 95A 45Kw 415Vac- LC1E95N5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 45KW 415VAC

2.029.500
- 42%
1.070.100
Có sẵn
6 Khởi động từ 3P 95A 45Kw 440Vac- LC1E95R5

LC1E95R5

Khởi động từ 3P 95A 45Kw 440Vac- LC1E95R5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 45KW 44VAC

2.029.500
- 42%
1.070.100
Có sẵn
7 Khởi động từ 3P 95A 45Kw 240Vac- LC1E95U5

LC1E95U5

Khởi động từ 3P 95A 45Kw 240Vac- LC1E95U5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 45KW 24VAC

2.029.500
- 42%
1.070.100
Có sẵn
8 Khởi động từ 3P 120A 55Kw 110Vac- LC1E120F5

LC1E120F5

Khởi động từ 3P 120A 55Kw 110Vac- LC1E120F5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 55KW 11V

2.534.400
- 42%
1.336.320
Có sẵn
9 Khởi động từ 3P 120A 55Kw 24Vac- LC1E120B5

LC1E120B5

Khởi động từ 3P 120A 55Kw 24Vac- LC1E120B5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 55KW

2.534.400
- 42%
1.336.320
Có sẵn
10 Khởi động từ 3P 120A 55Kw 415Vac- LC1E120N5

LC1E120N5

Khởi động từ 3P 120A 55Kw 415Vac- LC1E120N5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 55KW 415V

2.534.400
- 42%
1.336.320
Có sẵn
11 Khởi động từ 3P 120A 55Kw 48Vac- LC1E120E5

LC1E120E5

Khởi động từ 3P 120A 55Kw 48Vac- LC1E120E5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 55KW 48VAC

2.534.400
- 42%
1.336.320
Có sẵn
12 Khởi động từ 3P 120A 55Kw 440Vac- LC1E120R5

LC1E120R5

Khởi động từ 3P 120A 55Kw 440Vac- LC1E120R5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 55KW 44V

2.534.400
- 42%
1.336.320
Có sẵn
13 Khởi động từ 3P 120A 55Kw 240Vac- LC1E120U5

LC1E120U5

Khởi động từ 3P 120A 55Kw 240Vac- LC1E120U5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 55KW 24V

2.534.400
- 42%
1.336.320
Có sẵn
14 Khởi động từ 3P 160A 90Kw 110V- LC1E160F5

LC1E160F5

Khởi động từ 3P 160A 90Kw 110V- LC1E160F5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 9KW 11V

5.509.900
- 42%
2.905.220
Có sẵn
15 Khởi động từ 3P 160A 90Kw 24Vac- LC1E160B5

LC1E160B5

Khởi động từ 3P 160A 90Kw 24Vac- LC1E160B5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 9KW

5.509.900
- 42%
2.905.220
Có sẵn
16 Khởi động từ 3P 160A 90Kw 415V- LC1E160N5

LC1E160N5

Khởi động từ 3P 160A 90Kw 415V- LC1E160N5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 9KW 415V

5.509.900
- 42%
2.905.220
Có sẵn
17 Khởi động từ 3P 160A 90Kw 48Vac- LC1E160E5

LC1E160E5

Khởi động từ 3P 160A 90Kw 48Vac- LC1E160E5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 9KW 48VAC

5.509.900
- 42%
2.905.220
Có sẵn
18 Khởi động từ 3P 160A 90Kw 440V- LC1E160R5

LC1E160R5

Khởi động từ 3P 160A 90Kw 440V- LC1E160R5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 9KW 44V

5.509.900
- 42%
2.905.220
Có sẵn
19 Khởi động từ 3P 160A 90Kw 240V- LC1E160U5

LC1E160U5

Khởi động từ 3P 160A 90Kw 240V- LC1E160U5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 9KW 24V

5.509.900
- 42%
2.905.220
Có sẵn
20 Khởi động từ 3P 18A 1Nc 7,5Kw 24Vac- LC1E1801B5

LC1E1801B5

Khởi động từ 3P 18A 1Nc 7,5Kw 24Vac- LC1E1801B5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 1NC 7,5KW

518.100
- 42%
273.180
Có sẵn
21 Khởi động từ 3P 200A 110Kw 110V- LC1E200F5

LC1E200F5

Khởi động từ 3P 200A 110Kw 110V- LC1E200F5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 11KW 11V

6.041.200
- 42%
3.185.360
Có sẵn
22 Khởi động từ 3P 200A 110Kw 24Vac- LC1E200B5

LC1E200B5

Khởi động từ 3P 200A 110Kw 24Vac- LC1E200B5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 11KW

6.041.200
- 42%
3.185.360
Có sẵn
23 Khởi động từ 3P 200A 110Kw 415V- LC1E200N5

LC1E200N5

Khởi động từ 3P 200A 110Kw 415V- LC1E200N5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 11KW 415V

6.041.200
- 42%
3.185.360
Có sẵn
24 Khởi động từ 3P 200A 110Kw 440V- LC1E200R5

LC1E200R5

Khởi động từ 3P 200A 110Kw 440V- LC1E200R5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 11KW 44V

6.041.200
- 42%
3.185.360
Có sẵn
25 Khởi động từ 3P 200A 110Kw 240V- LC1E200U5

LC1E200U5

Khởi động từ 3P 200A 110Kw 240V- LC1E200U5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 11KW 24V

6.041.200
- 42%
3.185.360
Có sẵn
26 Khởi động từ 3P 250A 132Kw 110V- LC1E250F5

LC1E250F5

Khởi động từ 3P 250A 132Kw 110V- LC1E250F5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 132KW 11V

8.531.600
- 42%
4.498.480
Có sẵn
27 Khởi động từ 3P 250A 132Kw 24Vac- LC1E250B5

LC1E250B5

Khởi động từ 3P 250A 132Kw 24Vac- LC1E250B5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 132KW

8.531.600
- 42%
4.498.480
Có sẵn
28 Khởi động từ 3P 250A 132Kw 415V- LC1E250N5

LC1E250N5

Khởi động từ 3P 250A 132Kw 415V- LC1E250N5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 132KW 415V

8.531.600
- 42%
4.498.480
Có sẵn
29 Khởi động từ 3P 250A 132Kw 48Vac- LC1E250E5

LC1E250E5

Khởi động từ 3P 250A 132Kw 48Vac- LC1E250E5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 132KW 48VAC

8.531.600
- 42%
4.498.480
Có sẵn
30 Khởi động từ 3P 250A 132Kw 440V- LC1E250R5

LC1E250R5

Khởi động từ 3P 250A 132Kw 440V- LC1E250R5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 132KW 44V

8.531.600
- 42%
4.498.480
Có sẵn
31 Khởi động từ 3P 250A 132Kw 240V- LC1E250U5

LC1E250U5

Khởi động từ 3P 250A 132Kw 240V- LC1E250U5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 132KW 24V

8.531.600
- 42%
4.498.480
Có sẵn
32 Khởi động từ 3P 300A 160Kw 110V- LC1E300F5

LC1E300F5

Khởi động từ 3P 300A 160Kw 110V- LC1E300F5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 16KW 11V

10.246.500
- 42%
5.402.700
Có sẵn
33 Khởi động từ 3P 300A 160Kw 24Vac- LC1E300B5

LC1E300B5

Khởi động từ 3P 300A 160Kw 24Vac- LC1E300B5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 16KW

10.246.500
- 42%
5.402.700
Có sẵn
34 Khởi động từ 3P 300A 160Kw 415V- LC1E300N5

LC1E300N5

Khởi động từ 3P 300A 160Kw 415V- LC1E300N5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 16KW 415V

10.246.500
- 42%
5.402.700
Có sẵn
35 Khởi động từ 3P 300A160Kw 48Vac- LC1E300E5

LC1E300E5

Khởi động từ 3P 300A160Kw 48Vac- LC1E300E5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 16KW 48VAC

10.246.500
- 42%
5.402.700
Có sẵn
36 Khởi động từ 3P 300A 160Kw 440V- LC1E300R5

LC1E300R5

Khởi động từ 3P 300A 160Kw 440V- LC1E300R5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 16KW 44V

10.246.500
- 42%
5.402.700
Có sẵn
37 Khởi động từ 3P 300A 160Kw 240V- LC1E300U5

LC1E300U5

Khởi động từ 3P 300A 160Kw 240V- LC1E300U5

Thương hiệu: 3P Khởi động từ TESYS E 16KW 24V

10.246.500
- 42%
5.402.700
Có sẵn
38 Khởi động từ 3P 400A Coil 220Vac- LC1E400M7

LC1E400M7

Khởi động từ 3P 400A Coil 220Vac- LC1E400M7

Thương hiệu: 3P Khởi động từ LC1E4A 22V

16.555.000
- 42%
8.729.000
Có sẵn
39 Khởi động từ 3P 500A Coil 220Vac- LC1E500M7

LC1E500M7

Khởi động từ 3P 500A Coil 220Vac- LC1E500M7

Thương hiệu: 3P Khởi động từ LC1E5A 22V

30.325.900
- 42%
15.990.020
Có sẵn
40 Khởi động từ 3P 630A Coil 220Vac- LC1E630M7

LC1E630M7

Khởi động từ 3P 630A Coil 220Vac- LC1E630M7

Thương hiệu: 3P Khởi động từ LC1E63A 22V

43.487.400
- 42%
22.929.720
Có sẵn
41 Khoi dong tu LC1E 3P AC3 95A

LC1E95M7

Khoi dong tu LC1E 3P AC3 95A

Thương hiệu: Schneider

0
- 42%
0
Có sẵn
42 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 48Vac- LC1E40E5

LC1E40E5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 48Vac- LC1E40E5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
43 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 110Vac- LC1E40F5

LC1E40F5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 110Vac- LC1E40F5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
44 Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 24Vac- LC1E40B5

LC1E40B5

Khởi động từ 3P 40A 18,5Kw 24Vac- LC1E40B5

Thương hiệu: Schneider

1.123.100
- 42%
592.180
Có sẵn
3P Khởi động từ TESYS E 1NC 5,5KW 22VAC
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.