Contactor iCT

Contactor iCT loại dùng cho khởi động chiếu sáng, nhiệt, motor...Lắp ráp dạng...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ ICT 1P 25A 1NO 230Vac- A9C20731

A9C20731

Khởi động từ ICT 1P 25A 1NO 230Vac- A9C20731

Thương hiệu: Schneider

979.000
- 40%
534.000
Có sẵn
2 Khởi động từ ICT 2P 25A 2NO 24Vac- A9C20132

A9C20132

Khởi động từ ICT 2P 25A 2NO 24Vac- A9C20132

Thương hiệu: Schneider

1.281.500
- 40%
699.000
Có sẵn
3 Khởi động từ ICT 2P 63A 2NO 24Vac- A9C20162

A9C20162

Khởi động từ ICT 2P 63A 2NO 24Vac- A9C20162

Thương hiệu: Schneider

3.085.500
- 40%
1.683.000
Có sẵn
4 Khởi động từ ICT 2P 16A 1NO+1NC 230Vac- A9C22715

A9C22715

Khởi động từ ICT 2P 16A 1NO+1NC 230Vac- A9C22715

Thương hiệu: Schneider

1.144.000
- 40%
624.000
Có sẵn
5 Khởi động từ ICT 2P 16A 2NO 230Vac- A9C22712

A9C22712

Khởi động từ ICT 2P 16A 2NO 230Vac- A9C22712

Thương hiệu: Schneider

1.089.000
- 40%
594.000
Có sẵn
6 Khởi động từ ICT 2P 25A 2NO 230Vac- A9C20732

A9C20732

Khởi động từ ICT 2P 25A 2NO 230Vac- A9C20732

Thương hiệu: Schneider

1.490.500
- 40%
813.000
Có sẵn
7 Khởi động từ ICT 2P 25A 2NC 230Vac- A9C20736

A9C20736

Khởi động từ ICT 2P 25A 2NC 230Vac- A9C20736

Thương hiệu: Schneider

1.226.500
- 40%
669.000
Có sẵn
8 Khởi động từ ICT 2P 40A 2NO 230Vac- A9C20842

A9C20842

Khởi động từ ICT 2P 40A 2NO 230Vac- A9C20842

Thương hiệu: Schneider

1.793.000
- 40%
978.000
Có sẵn
9 Khởi động từ ICT 2P 63A 2NO 230Vac- A9C20862

A9C20862

Khởi động từ ICT 2P 63A 2NO 230Vac- A9C20862

Thương hiệu: Schneider

2.684.000
- 40%
1.464.000
Có sẵn
10 Khởi động từ ICT 2P 100A 2NO 230Vac- A9C20882

A9C20882

Khởi động từ ICT 2P 100A 2NO 230Vac- A9C20882

Thương hiệu: Schneider

7.271.000
- 40%
3.966.000
Có sẵn
11 Khởi động từ ICT 3P 25A 3NO 230Vac- A9C20833

A9C20833

Khởi động từ ICT 3P 25A 3NO 230Vac- A9C20833

Thương hiệu: Schneider

1.347.500
- 40%
735.000
Có sẵn
12 Khởi động từ ICT 3P 40A 3NO 230Vac- A9C20843

A9C20843

Khởi động từ ICT 3P 40A 3NO 230Vac- A9C20843

Thương hiệu: Schneider

2.150.500
- 40%
1.173.000
Có sẵn
13 Khởi động từ ICT 3P 63A 3NO 230Vac- A9C20863

A9C20863

Khởi động từ ICT 3P 63A 3NO 230Vac- A9C20863

Thương hiệu: Schneider

3.223.000
- 40%
1.758.000
Có sẵn
14 Khởi động từ ICT 4P 25A 4NO 24Vac- A9C20134

A9C20134

Khởi động từ ICT 4P 25A 4NO 24Vac- A9C20134

Thương hiệu: Schneider

1.804.000
- 40%
984.000
Có sẵn
15 Khởi động từ ICT 4P 25A 4NC 24Vac- A9C20137

A9C20137

Khởi động từ ICT 4P 25A 4NC 24Vac- A9C20137

Thương hiệu: Schneider

2.007.500
- 40%
1.095.000
Có sẵn
16 Khởi động từ ICT 4P 63A 4NO 24Vac- A9C20164

A9C20164

Khởi động từ ICT 4P 63A 4NO 24Vac- A9C20164

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
17 Khởi động từ ICT 4P 63A 4NC 24Vac- A9C20167

A9C20167

Khởi động từ ICT 4P 63A 4NC 24Vac- A9C20167

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
18 Khởi động từ ICT 4P 25A 4NO 230Vac- A9C20834

A9C20834

Khởi động từ ICT 4P 25A 4NO 230Vac- A9C20834

Thương hiệu: Schneider

1.573.000
- 40%
858.000
Có sẵn
19 Khởi động từ ICT 4P 25A 4NC 230Vac- A9C20837

A9C20837

Khởi động từ ICT 4P 25A 4NC 230Vac- A9C20837

Thương hiệu: Schneider

1.793.000
- 40%
978.000
Có sẵn
20 Khởi động từ ICT 4P 25A 2NO+2NC 230Vac- A9C20838

A9C20838

Khởi động từ ICT 4P 25A 2NO+2NC 230Vac- A9C20838

Thương hiệu: Schneider

1.677.500
- 40%
915.000
Có sẵn
21 Khởi động từ ICT 4P 40A 4NO 230Vac- A9C20844

A9C20844

Khởi động từ ICT 4P 40A 4NO 230Vac- A9C20844

Thương hiệu: Schneider

2.387.000
- 40%
1.302.000
Có sẵn
22 Khởi động từ ICT 4P 40A 4NC 230Vac- A9C20847

A9C20847

Khởi động từ ICT 4P 40A 4NC 230Vac- A9C20847

Thương hiệu: Schneider

2.865.500
- 40%
1.563.000
Có sẵn
23 Khởi động từ ICT 4P 63A 4NO 230Vac- A9C20864

A9C20864

Khởi động từ ICT 4P 63A 4NO 230Vac- A9C20864

Thương hiệu: Schneider

3.580.500
- 40%
1.953.000
Có sẵn
24 Khởi động từ ICT 4P 63A 4NC 230Vac- A9C20867

A9C20867

Khởi động từ ICT 4P 63A 4NC 230Vac- A9C20867

Thương hiệu: Schneider

4.295.500
- 40%
2.343.000
Có sẵn
25 Khởi động từ ICT 4P 63A 2NO+2NC 230Vac- A9C20868

A9C20868

Khởi động từ ICT 4P 63A 2NO+2NC 230Vac- A9C20868

Thương hiệu: Schneider

4.037.000
- 40%
2.202.000
Có sẵn
26 Khởi động từ ICT 4P 100A 4NO 230Vac- A9C20884

A9C20884

Khởi động từ ICT 4P 100A 4NO 230Vac- A9C20884

Thương hiệu: Schneider

10.180.500
- 40%
5.553.000
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.