Phụ kiện contactors

Ngoài việc chọn contactor chính thống, chúng ta có thể lựa chọn thêm các phụ...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Bo dau nguoc

LAD9R1V

Bo dau nguoc

Thương hiệu: Schneider

1.232.000
- 0%
1.120.000
Có sẵn
2 Ro le nhiet LR9G 500A

LR9G500

Ro le nhiet LR9G 500A

Thương hiệu: Schneider

11.367.400
- 40%
6.200.400
Có sẵn
3 tiếp điểm phụ của contactor LP1SK06

LA1SK11

tiếp điểm phụ của contactor LP1SK06

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 1No- LADN10

LADN10

Tiếp Điểm Phụ 1No- LADN10

Thương hiệu: Schneider

979.000
- 40%
534.000
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 1Nc- LADN01

LADN01

Tiếp Điểm Phụ 1Nc- LADN01

Thương hiệu: Schneider

1.017.500
- 40%
555.000
Có sẵn
6 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No- LADN11

LADN11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No- LADN11

Thương hiệu: Schneider

275.000
- 40%
150.000
Có sẵn
7 Tiếp Điểm Phụ 2N0- LADN20

LADN20

Tiếp Điểm Phụ 2N0- LADN20

Thương hiệu: Schneider

275.000
- 40%
150.000
Có sẵn
8 Tiếp Điểm Phụ 2Nc- LADN02

LADN02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc- LADN02

Thương hiệu: Schneider

275.000
- 40%
150.000
Có sẵn
9 Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No- LADN22

LADN22

Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No- LADN22

Thương hiệu: Schneider

368.500
- 40%
201.000
Có sẵn
10 Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc- LADN13

LADN13

Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc- LADN13

Thương hiệu: Schneider

368.500
- 40%
201.000
Có sẵn
11 Tiếp Điểm Phụ 4N0- LADN40

LADN40

Tiếp Điểm Phụ 4N0- LADN40

Thương hiệu: Schneider

368.500
- 40%
201.000
Có sẵn
12 Tiếp Điểm Phụ 4Nc- LADN04

LADN04

Tiếp Điểm Phụ 4Nc- LADN04

Thương hiệu: Schneider

368.500
- 40%
201.000
Có sẵn
13 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No- LADN31

LADN31

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No- LADN31

Thương hiệu: Schneider

368.500
- 40%
201.000
Có sẵn
14 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No- LAD8N11

LAD8N11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No- LAD8N11

Thương hiệu: Schneider

341.000
- 40%
186.000
Có sẵn
15 Tiếp Điểm Phụ 2No- LAD8N20

LAD8N20

Tiếp Điểm Phụ 2No- LAD8N20

Thương hiệu: Schneider

330.000
- 40%
180.000
Có sẵn
16 Tiếp Điểm Phụ 2Nc- LAD8N02

LAD8N02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc- LAD8N02

Thương hiệu: Schneider

341.000
- 40%
186.000
Có sẵn
17 Power connections (LC1D09--D38)- LAD9V5

LAD9V5

Power connections (LC1D09--D38)- LAD9V5

Thương hiệu: Schneider

363.000
- 40%
198.000
Có sẵn
18 Power connections (LC1D09--D38)- LAD9V6

LAD9V6

Power connections (LC1D09--D38)- LAD9V6

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
19 Power connections (LC1D40--D65)- LA9D65A69

LA9D65A69

Power connections (LC1D40--D65)- LA9D65A69

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
20 Power connections (LC1D80--D95)- LA9D8069

LA9D8069

Power connections (LC1D80--D95)- LA9D8069

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
21 Khóa liên động (LC1D09--D38)- LAD9V2

LAD9V2

Khóa liên động (LC1D09--D38)- LAD9V2

Thương hiệu: Schneider

269.500
- 40%
147.000
Có sẵn
22 Khóa liên động (LC1D40--D65)- LAD4CM

LAD4CM

Khóa liên động (LC1D40--D65)- LAD4CM

Thương hiệu: Schneider

511.500
- 40%
279.000
Có sẵn
23 Khóa liên động (LC1D80--D95)AC- LA9D50978

LA9D50978

Khóa liên động (LC1D80--D95)AC- LA9D50978

Thương hiệu: Schneider

1.991.000
- 40%
1.086.000
Có sẵn
24 Khóa liên động (LC1D80--D95)DC- LA9D80978

LA9D80978

Khóa liên động (LC1D80--D95)DC- LA9D80978

Thương hiệu: Schneider

2.178.000
- 40%
1.188.000
Có sẵn
25 Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Bật- LADT0

LADT0

Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Bật- LADT0

Thương hiệu: Schneider

1.424.500
- 42%
751.100
Có sẵn
26 Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Bật- LADT2

LADT2

Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Bật- LADT2

Thương hiệu: Schneider

1.424.500
- 40%
777.000
Có sẵn
27 Bộ Hẹn Giờ 11-180S Bật- LADT4

LADT4

Bộ Hẹn Giờ 11-180S Bật- LADT4

Thương hiệu: Schneider

1.699.500
- 40%
927.000
Có sẵn
28 Bộ Hẹn Giờ 1-30S Bật- LADS2

LADS2

Bộ Hẹn Giờ 1-30S Bật- LADS2

Thương hiệu: Schneider

1.496.000
- 40%
816.000
Có sẵn
29 Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Tắt- LADR0

LADR0

Bộ Hẹn Giờ 0.1-3S Tắt- LADR0

Thương hiệu: Schneider

1.424.500
- 42%
751.100
Có sẵn
30 Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Tắt- LADR2

LADR2

Bộ Hẹn Giờ 0.1-30S Tắt- LADR2

Thương hiệu: Schneider

1.424.500
- 40%
777.000
Có sẵn
31 Bộ Hẹn Giờ 10-180S Tắt- LADR4

LADR4

Bộ Hẹn Giờ 10-180S Tắt- LADR4

Thương hiệu: Schneider

1.699.500
- 40%
927.000
Có sẵn
32 Resistor-capacitor 24-48VAC- LAD4RCE

LAD4RCE

Resistor-capacitor 24-48VAC- LAD4RCE

Thương hiệu: Schneider

280.500
- 40%
153.000
Có sẵn
33 Resistor-capacitor 110-240VAC- LAD4RCU

LAD4RCU

Resistor-capacitor 110-240VAC- LAD4RCU

Thương hiệu: Schneider

308.000
- 40%
168.000
Có sẵn
34 Resistor-capacitor 24-48VAC- LA4DA2E

LA4DA2E

Resistor-capacitor 24-48VAC- LA4DA2E

Thương hiệu: Schneider

896.500
- 40%
489.000
Có sẵn
35 Resistor-capacitor 50-127VAC- LA4DA2G

LA4DA2G

Resistor-capacitor 50-127VAC- LA4DA2G

Thương hiệu: Schneider

682.000
- 40%
372.000
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.