Relay điều khiển K, D

Relay điều khiển loại K, D

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rơ le Điều Khiển 4No 240V- CA2KN40U7

CA2KN40U7

Rơ le Điều Khiển 4No 240V- CA2KN40U7

Thương hiệu: Schneider

1.232.000
- 40%
672.000
Có sẵn
2 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac- CAE22B5

CAE22B5

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac- CAE22B5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
3 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vac- CAE22E5

CAE22E5

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 48Vac- CAE22E5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
4 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac- CAE22F5

CAE22F5

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110Vac- CAE22F5

Thương hiệu: Schneider

390.500
- 40%
213.000
Có sẵn
5 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 220Vac- CAE22M5

CAE22M5

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 220Vac- CAE22M5

Thương hiệu: Schneider

390.500
- 40%
213.000
Có sẵn
6 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 415Vac- CAE22N5

CAE22N5

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 415Vac- CAE22N5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
7 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 380Vac- CAE22Q5

CAE22Q5

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 380Vac- CAE22Q5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
8 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 440Vac- CAE22R5

CAE22R5

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 440Vac- CAE22R5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
9 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 240Vac- CAE22U5

CAE22U5

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 240Vac- CAE22U5

Thương hiệu: Schneider

390.500
- 40%
213.000
Có sẵn
10 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vac- CAE31B5

CAE31B5

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 24Vac- CAE31B5

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 40%
258.000
Có sẵn
11 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vac- CAE31E5

CAE31E5

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 48Vac- CAE31E5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
12 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vac- CAE31F5

CAE31F5

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 110Vac- CAE31F5

Thương hiệu: Schneider

390.500
- 40%
213.000
Có sẵn
13 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 220Vac- CAE31M5

CAE31M5

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 220Vac- CAE31M5

Thương hiệu: Schneider

390.500
- 40%
213.000
Có sẵn
14 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 380Vac- CAE31Q5

CAE31Q5

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 380Vac- CAE31Q5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
15 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 440Vac- CAE31R5

CAE31R5

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 440Vac- CAE31R5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
16 Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 240Vac- CAE31U5

CAE31U5

Rơ le Điều Khiển 3No 1Nc 240Vac- CAE31U5

Thương hiệu: Schneider

390.500
- 40%
213.000
Có sẵn
17 Rơ le Điều Khiển 4No 24Vac- CAE40B5

CAE40B5

Rơ le Điều Khiển 4No 24Vac- CAE40B5

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 40%
258.000
Có sẵn
18 Rơ le Điều Khiển 4No 48Vac- CAE40E5

CAE40E5

Rơ le Điều Khiển 4No 48Vac- CAE40E5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
19 Rơ le Điều Khiển 4No 110Vac- CAE40F5

CAE40F5

Rơ le Điều Khiển 4No 110Vac- CAE40F5

Thương hiệu: Schneider

390.500
- 40%
213.000
Có sẵn
20 Rơ le Điều Khiển 4No 220Vac- CAE40M5

CAE40M5

Rơ le Điều Khiển 4No 220Vac- CAE40M5

Thương hiệu: Schneider

407.000
- 40%
222.000
Có sẵn
21 Rơ le Điều Khiển 4No 415Vac- CAE40N5

CAE40N5

Rơ le Điều Khiển 4No 415Vac- CAE40N5

Thương hiệu: Schneider

473.000
- 40%
258.000
Có sẵn
22 Rơ le Điều Khiển 4No 380Vac- CAE40Q5

CAE40Q5

Rơ le Điều Khiển 4No 380Vac- CAE40Q5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
23 Rơ le Điều Khiển 4No 440Vac- CAE40R5

CAE40R5

Rơ le Điều Khiển 4No 440Vac- CAE40R5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
24 Rơ le Điều Khiển 4No 240Vac- CAE40U5

CAE40U5

Rơ le Điều Khiển 4No 240Vac- CAE40U5

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
25 Rơ le Điều Khiển 3NO+2NC 10A 230VAC- CAD326P7

CAD326P7

Rơ le Điều Khiển 3NO+2NC 10A 230VAC- CAD326P7

Thương hiệu: Schneider

1.281.500
- 40%
699.000
Có sẵn
26 AUXILIARY Khởi động từ- CAD326M7

CAD326M7

AUXILIARY Khởi động từ- CAD326M7

Thương hiệu: Schneider

1.413.500
- 40%
771.000
Có sẵn
27 AUXILIARY Khởi động từ- CAD506M7

CAD506M7

AUXILIARY Khởi động từ- CAD506M7

Thương hiệu: Schneider

2.106.500
- 40%
1.149.000
Có sẵn
28 RELAY SPRING TERMINALS- CA2KN223B7

CA2KN223B7

RELAY SPRING TERMINALS- CA2KN223B7

Thương hiệu: Schneider

1.336.500
- 40%
729.000
Có sẵn
29 Rơ le Điều Khiển 2NO 10A 24VDC- CA3SK20BD

CA3SK20BD

Rơ le Điều Khiển 2NO 10A 24VDC- CA3SK20BD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
30 Rơ le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 110 Vdc- CAD326FD

CAD326FD

Rơ le Điều Khiển 3NO+2NC Coil 110 Vdc- CAD326FD

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
31 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 24V Ac Coil- CA2KN22B7

CA2KN22B7

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 24V Ac Coil- CA2KN22B7

Thương hiệu: Schneider

1.001.000
- 40%
546.000
Có sẵn
32 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 48V- CA2KN22E7

CA2KN22E7

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 48V- CA2KN22E7

Thương hiệu: Schneider

1.001.000
- 40%
546.000
Có sẵn
33 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110V- CA2KN22F7

CA2KN22F7

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 110V- CA2KN22F7

Thương hiệu: Schneider

1.001.000
- 40%
546.000
Có sẵn
34 Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 220V- CA2KN22M7

CA2KN22M7

Rơ le Điều Khiển 2No 2Nc 220V- CA2KN22M7

Thương hiệu: Schneider

1.001.000
- 40%
546.000
Có sẵn
35 Rơ le Điều Khiển 2No+2Nc 230V- CA2KN22P7

CA2KN22P7

Rơ le Điều Khiển 2No+2Nc 230V- CA2KN22P7

Thương hiệu: Schneider

1.001.000
- 40%
546.000
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.