Relay nhiệt điện tử EOCR

Relay nhiệt điện tử dòng từ 0.5-60A cho loại LT47 và 0.3-38A cho loại LR97.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Relay Nhiệt Điện Tử 0.5-6A- LT4706M7S

LT4706M7S

Relay Nhiệt Điện Tử 0.5-6A- LT4706M7S

Thương hiệu: Schneider

3.135.000
- 40%
1.710.000
Có sẵn
2 Rơ le Điện Tử 0,5 A 6A 24V Ac Dc Man.- LT4706BS

LT4706BS

Rơ le Điện Tử 0,5 A 6A 24V Ac Dc Man.- LT4706BS

Thương hiệu: Schneider

3.899.500
- 40%
2.127.000
Có sẵn
3 Rơ le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Man.- LT4706ES

LT4706ES

Rơ le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Man.- LT4706ES

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
4 Rơ le Nhiệt Điện Tử 3-30A- LT4730M7S

LT4730M7S

Rơ le Nhiệt Điện Tử 3-30A- LT4730M7S

Thương hiệu: Schneider

2.783.000
- 40%
1.518.000
Có sẵn
5 Rơ le Điện Tử 3 A 30A 24V Ac Dc Man.- LT4730BS

LT4730BS

Rơ le Điện Tử 3 A 30A 24V Ac Dc Man.- LT4730BS

Thương hiệu: Schneider

3.899.500
- 40%
2.127.000
Có sẵn
6 Relay điện tử 5A-60A 220V Ac- LT4760M7S

LT4760M7S

Relay điện tử 5A-60A 220V Ac- LT4760M7S

Thương hiệu: Schneider

3.107.500
- 40%
1.695.000
Có sẵn
7 Rơ le Nhiệt Điện Tử 0.5-6A 220V- LT4706M7A

LT4706M7A

Rơ le Nhiệt Điện Tử 0.5-6A 220V- LT4706M7A

Thương hiệu: Schneider

3.140.500
- 40%
1.713.000
Có sẵn
8 Rơ le Bảo Vệ Động Cơ 5-60A 24V- LT4760BS

LT4760BS

Rơ le Bảo Vệ Động Cơ 5-60A 24V- LT4760BS

Thương hiệu: Schneider

3.107.500
- 40%
1.695.000
Có sẵn
9 Rơ le Điện Tử 0,5 A 6A 110V Ac Auto R- LT4706F7A

LT4706F7A

Rơ le Điện Tử 0,5 A 6A 110V Ac Auto R- LT4706F7A

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
10 Rơ le Điện Tử 5A 60A 48V Ac Dc Man.- LT4760ES

LT4760ES

Rơ le Điện Tử 5A 60A 48V Ac Dc Man.- LT4760ES

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
11 Rơ le Điện Tử 0.5-6A 24Vac/Dc- LT4706BA

LT4706BA

Rơ le Điện Tử 0.5-6A 24Vac/Dc- LT4706BA

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
12 Rơ le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Auto- LT4706EA

LT4706EA

Rơ le Điện Tử 0,5 A 6A 48V Ac Dc Auto- LT4706EA

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
13 Rơ le Nhiệt Điện Tử 0.5-30A- LT4730M7A

LT4730M7A

Rơ le Nhiệt Điện Tử 0.5-30A- LT4730M7A

Thương hiệu: Schneider

2.783.000
- 40%
1.518.000
Có sẵn
14 Rơ le Điện Tử- LT4730F7A

LT4730F7A

Rơ le Điện Tử- LT4730F7A

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
15 Rơ le Điện Tử 3-30A 24Vac/Dc- LT4730BA

LT4730BA

Rơ le Điện Tử 3-30A 24Vac/Dc- LT4730BA

Thương hiệu: Schneider

4.114.000
- 40%
2.244.000
Có sẵn
16 Rơ le Điện Tử- LT4730EA

LT4730EA

Rơ le Điện Tử- LT4730EA

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
17 Relay- LT4760M7A

LT4760M7A

Relay- LT4760M7A

Thương hiệu: Schneider

3.107.500
- 40%
1.695.000
Có sẵn
18 Rơ le Nhiệt 5-60A 110V- LT4760F7A

LT4760F7A

Rơ le Nhiệt 5-60A 110V- LT4760F7A

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
19 Rơ le- LT4760BA

LT4760BA

Rơ le- LT4760BA

Thương hiệu: Schneider

3.855.500
- 40%
2.103.000
Có sẵn
20 Rơ le Nhiệt Điện Tử 5-60A 48V- LT4760EA

LT4760EA

Rơ le Nhiệt Điện Tử 5-60A 48V- LT4760EA

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
21 Rơ le Điện Tử 1,2 A 7A 24V Ac Dc- LR97D015M7

LR97D015M7

Rơ le Điện Tử 1,2 A 7A 24V Ac Dc- LR97D015M7

Thương hiệu: Schneider

3.421.000
- 40%
1.866.000
Có sẵn
22 Rơ le Điện Tử 0, . A 1 , 5A 220V Ac- LR97D015F7

LR97D015F7

Rơ le Điện Tử 0, . A 1 , 5A 220V Ac- LR97D015F7

Thương hiệu: Schneider

3.316.500
- 40%
1.809.000
Có sẵn
23 Rơ le Điện Tử 0,3 A 1,5A 48V Ac Dc- LR97D015B

LR97D015B

Rơ le Điện Tử 0,3 A 1,5A 48V Ac Dc- LR97D015B

Thương hiệu: Schneider

3.316.500
- 40%
1.809.000
Có sẵn
24 Rơ le Điện Tử 0,3 A 1,5A 110V Ac- LR97D015E

LR97D015E

Rơ le Điện Tử 0,3 A 1,5A 110V Ac- LR97D015E

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
25 Rơ le Điện Tử 7A Coil 220V- LR97D07M7

LR97D07M7

Rơ le Điện Tử 7A Coil 220V- LR97D07M7

Thương hiệu: Schneider

3.624.500
- 40%
1.977.000
Có sẵn
26 Rơ le Điện Tử 1,2 A 7A 220 Ac- LR97D07F7

LR97D07F7

Rơ le Điện Tử 1,2 A 7A 220 Ac- LR97D07F7

Thương hiệu: Schneider

3.316.500
- 40%
1.809.000
Có sẵn
27 Rơ le Điện Tử 1,2 A 7A 48V Ac Dc- LR97D07B

LR97D07B

Rơ le Điện Tử 1,2 A 7A 48V Ac Dc- LR97D07B

Thương hiệu: Schneider

3.624.500
- 40%
1.977.000
Có sẵn
28 Rơ le Điện Tử 1,2 A 7A 110V Ac- LR97D07E

LR97D07E

Rơ le Điện Tử 1,2 A 7A 110V Ac- LR97D07E

Thương hiệu: Schneider

4.977.500
- 40%
2.715.000
Có sẵn
29 Rơ le Điện Tử 25A Coil 220V- LR97D25M7

LR97D25M7

Rơ le Điện Tử 25A Coil 220V- LR97D25M7

Thương hiệu: Schneider

4.015.000
- 40%
2.190.000
Có sẵn
30 Rơ le Điện Tử 5 A 25A 110 Ac- LR97D25F7

LR97D25F7

Rơ le Điện Tử 5 A 25A 110 Ac- LR97D25F7

Thương hiệu: Schneider

4.444.000
- 40%
2.424.000
Có sẵn
31 Rơ le Điện Tử 25A Coil 24Vac/Dc- LR97D25B

LR97D25B

Rơ le Điện Tử 25A Coil 24Vac/Dc- LR97D25B

Thương hiệu: Schneider

3.872.000
- 40%
2.112.000
Có sẵn
32 Rơ le Điện Tử 48Vac 5- 25A- LR97D25E

LR97D25E

Rơ le Điện Tử 48Vac 5- 25A- LR97D25E

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
33 Rơ le Điện Tử 20 A 38A 220V Ac- LR97D38M7

LR97D38M7

Rơ le Điện Tử 20 A 38A 220V Ac- LR97D38M7

Thương hiệu: Schneider

4.466.000
- 40%
2.436.000
Có sẵn
34 Rơ le Điện Tử 20 A 38A 110V Ac- LR97D38F7

LR97D38F7

Rơ le Điện Tử 20 A 38A 110V Ac- LR97D38F7

Thương hiệu: Schneider

5.087.500
- 40%
2.775.000
Có sẵn
35 Rơ le Điện Tử 20 A 38A 24V Ac Dc- LR97D38B

LR97D38B

Rơ le Điện Tử 20 A 38A 24V Ac Dc- LR97D38B

Thương hiệu: Schneider

4.306.500
- 40%
2.349.000
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.