Relay nhiệt LR2K

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rơ le Nhiệt 0.11 - 0.16A (Loại K)- LR2K0301

LR2K0301

Rơ le Nhiệt 0.11 - 0.16A (Loại K)- LR2K0301

Thương hiệu: Schneider

1.386.000
- 40%
756.000
Có sẵn
2 Rơ le Nhiệt 0.16 - 0.23A (Loại K)- LR2K0302

LR2K0302

Rơ le Nhiệt 0.16 - 0.23A (Loại K)- LR2K0302

Thương hiệu: Schneider

1.386.000
- 40%
756.000
Có sẵn
3 Rơ le Nhiệt 0.23 - 0.36A (Loại K)- LR2K0303

LR2K0303

Rơ le Nhiệt 0.23 - 0.36A (Loại K)- LR2K0303

Thương hiệu: Schneider

1.386.000
- 40%
756.000
Có sẵn
4 Rơ le Nhiệt 0.36-0.54A (Loại K)- LR2K0304

LR2K0304

Rơ le Nhiệt 0.36-0.54A (Loại K)- LR2K0304

Thương hiệu: Schneider

1.435.500
- 40%
783.000
Có sẵn
5 Rơ le Nhiệt 0.54-0.80A (Loại K)- LR2K0305

LR2K0305

Rơ le Nhiệt 0.54-0.80A (Loại K)- LR2K0305

Thương hiệu: Schneider

1.435.500
- 40%
783.000
Có sẵn
6 Rơ le Nhiệt 0.8 - 1.2A (Loại K)- LR2K0306

LR2K0306

Rơ le Nhiệt 0.8 - 1.2A (Loại K)- LR2K0306

Thương hiệu: Schneider

1.435.500
- 40%
783.000
Có sẵn
7 Rơ le Nhiệt 1.2 - 1.8A (Loại K)- LR2K0307

LR2K0307

Rơ le Nhiệt 1.2 - 1.8A (Loại K)- LR2K0307

Thương hiệu: Schneider

1.435.500
- 40%
783.000
Có sẵn
8 Rơ le Nhiệt 1.8-2.6A (Loại K)- LR2K0308

LR2K0308

Rơ le Nhiệt 1.8-2.6A (Loại K)- LR2K0308

Thương hiệu: Schneider

1.435.500
- 40%
783.000
Có sẵn
9 Rơ le Nhiệt 2.6 - 3.7A (Loại K)- LR2K0310

LR2K0310

Rơ le Nhiệt 2.6 - 3.7A (Loại K)- LR2K0310

Thương hiệu: Schneider

1.435.500
- 40%
783.000
Có sẵn
10 Rơ le Nhiệt 3.7-5.5 A (Loại K)- LR2K0312

LR2K0312

Rơ le Nhiệt 3.7-5.5 A (Loại K)- LR2K0312

Thương hiệu: Schneider

1.435.500
- 40%
783.000
Có sẵn
11 Rơ le Nhiệt 5.5 - 8A (Loại K)- LR2K0314

LR2K0314

Rơ le Nhiệt 5.5 - 8A (Loại K)- LR2K0314

Thương hiệu: Schneider

1.386.000
- 40%
756.000
Có sẵn
12 Rơ le Nhiệt 8-11.5A (Loại K)- LR2K0316

LR2K0316

Rơ le Nhiệt 8-11.5A (Loại K)- LR2K0316

Thương hiệu: Schneider

1.435.500
- 40%
783.000
Có sẵn
13 Rơ le Nhiệt 10-14 A (Loại K)- LR2K0321

LR2K0321

Rơ le Nhiệt 10-14 A (Loại K)- LR2K0321

Thương hiệu: Schneider

1.600.500
- 40%
873.000
Có sẵn
14 Rơ le Nhiệt 12-16 A (Loại K)- LR2K0322

LR2K0322

Rơ le Nhiệt 12-16 A (Loại K)- LR2K0322

Thương hiệu: Schneider

1.600.500
- 40%
873.000
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.