Chức năng và đặc tính của thiết bị đo lường Kyoritsu

Hầu hết các thiết bị đo Kyoritsu có chức năng cung cấp cho chúng ta kết quả đo được đại lượng đang khảo sát. Kết quả này được chỉ thị hoặc được ghi lại trong suốt quá trình đo, hoặc được dùng để tự động điều khiển đại lượng đang được đo.

Nói chung, các thiết bị đo lường Kyoritsu có chức năng quan trọng là kiểm tra sự hoạt động của hệ thống tự động điều khiển, nghĩa là đo lường quá trình trong công nghiệp. Đây cũng là môn học trong ngành tự động hóa.

 

 

2. Đặc tính của thiết bị đo lường Kyoritsu

 

Với nhiều cách thức đo đa dạng khác nhau cho nhiều đại lượng có những đặc tính riêng biệt, chúng ta có thể phân biệt hai dạng thiết bị đo Kyoritsu phụ thuộc và đặc tính 1 cách tổng quát

Ví dụ: Để đo độ dẫn điện chúng ta dùng thiết bị đo dòng điện thuần túy là micro ampe-kế hoặc mili ampe-kế. Nhưng nếu chúng ta dùng thiết bị đo có sự kết hợp mạch điện tử để đo độ dẫn điện thì phải biến đổi dòng điện đo thành điện áp đo. Sau đó mạch đo điện tử đo dòng điện dưới dạng điện áp. Như vậy, giữa thiết bị đo điện và thiết bị đo điện tử có đặc tính khác nhau.

 

 

Có loại thiết bị đo, kết quả được chỉ thị bằng kim chỉ thị (thiết bị đo dạng analog), có loại bằng hiện số (thiết bị đo dạng digital). Hiện nay loại sau đang thông dụng. Đây cũng là 1 đặc tính phân biệt của thiết bị đo Kyoritsu

Ngoài ra, thiết bị đo lường Kyoritsu còn mang đặc tính của 1 thiết bị điện tử (nếu là thiết bị đo điện tử) như: tổng trở nhập cao, độ nhạy cao, hệ số khuếch địa ổn định và có độ tin cậy đảm bảo cho kết quả đo. Còn có thêm chức năng truyền và nhận tín hiệu đo lường từ xa.