Rơ le Nhiệt 124-198A- LRE483
- 40%

Rơ le Nhiệt 124-198A- LRE483

  • Mã SP: LRE483
  • Price list: 0 đ
  • Giá bán: 0 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: China
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
0 Rơ le Nhiệt 0.1- 0.16A- LRE01

LRE01

Rơ le Nhiệt 0.1- 0.16A- LRE01

Thương hiệu: Schneider

429.000
- 40%
234.000
Có sẵn
1 Rơ le Nhiệt 0,16-0,25A- LRE02

LRE02

Rơ le Nhiệt 0,16-0,25A- LRE02

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
2 Rơ le Nhiệt 0,25 - 0,4A- LRE03

LRE03

Rơ le Nhiệt 0,25 - 0,4A- LRE03

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
3 Rơ le Nhiệt 0,4 - 0,63A- LRE04

LRE04

Rơ le Nhiệt 0,4 - 0,63A- LRE04

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
4 Rơ le Nhiệt 0.63-1.0A- LRE05

LRE05

Rơ le Nhiệt 0.63-1.0A- LRE05

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
5 Rơ le Nhiệt 1-1.6A- LRE06

LRE06

Rơ le Nhiệt 1-1.6A- LRE06

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
6 Rơ le Nhiệt 1.6-2.5A- LRE07

LRE07

Rơ le Nhiệt 1.6-2.5A- LRE07

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
7 Rơ le Nhiệt 2.5-4A- LRE08

LRE08

Rơ le Nhiệt 2.5-4A- LRE08

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
8 Rơ le Nhiệt 4 - 6A- LRE10

LRE10

Rơ le Nhiệt 4 - 6A- LRE10

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
9 Rơ le Nhiệt 5,5-8A- LRE12

LRE12

Rơ le Nhiệt 5,5-8A- LRE12

Thương hiệu: Schneider

423.500
- 40%
231.000
Có sẵn
10 Rơ le Nhiệt 7 -10A- LRE14

LRE14

Rơ le Nhiệt 7 -10A- LRE14

Thương hiệu: Schneider

434.500
- 40%
237.000
Có sẵn
11 Rơ le Nhiệt 9 -13A- LRE16

LRE16

Rơ le Nhiệt 9 -13A- LRE16

Thương hiệu: Schneider

429.000
- 40%
234.000
Có sẵn
12 Rơ le Nhiệt 12 - 18A- LRE21

LRE21

Rơ le Nhiệt 12 - 18A- LRE21

Thương hiệu: Schneider

429.000
- 40%
234.000
Có sẵn
13 Rơ le (16-24A)- LRE22

LRE22

Rơ le (16-24A)- LRE22

Thương hiệu: Schneider

451.000
- 40%
246.000
Có sẵn
14 Rơ le Nhiệt 23 - 32A- LRE32

LRE32

Rơ le Nhiệt 23 - 32A- LRE32

Thương hiệu: Schneider

489.500
- 40%
267.000
Có sẵn
15 Rơ le Nhiệt 30-38A- LRE35

LRE35

Rơ le Nhiệt 30-38A- LRE35

Thương hiệu: Schneider

533.500
- 40%
291.000
Có sẵn
16 Rơ le Nhiệt 17 - 25A- LRE322

LRE322

Rơ le Nhiệt 17 - 25A- LRE322

Thương hiệu: Schneider

1.116.500
- 40%
609.000
Có sẵn
17 Rơ le Nhiệt 23-32A- LRE353

LRE353

Rơ le Nhiệt 23-32A- LRE353

Thương hiệu: Schneider

1.127.500
- 40%
615.000
Có sẵn
18 Rơ le Nhiệt 30-40A- LRE355

LRE355

Rơ le Nhiệt 30-40A- LRE355

Thương hiệu: Schneider

1.122.000
- 40%
612.000
Có sẵn
19 Rơ le Nhiệt 37-50A- LRE357

LRE357

Rơ le Nhiệt 37-50A- LRE357

Thương hiệu: Schneider

1.105.500
- 40%
603.000
Có sẵn
20 Rơ le Nhiệt 48-65- LRE359

LRE359

Rơ le Nhiệt 48-65- LRE359

Thương hiệu: Schneider

1.127.500
- 40%
615.000
Có sẵn
21 Rơ le Nhiệt 55-70A- LRE361

LRE361

Rơ le Nhiệt 55-70A- LRE361

Thương hiệu: Schneider

2.480.500
- 40%
1.353.000
Có sẵn
22 Rơ le Nhiệt 63-80A- LRE363

LRE363

Rơ le Nhiệt 63-80A- LRE363

Thương hiệu: Schneider

2.458.500
- 40%
1.341.000
Có sẵn
23 Rơ le Nhiệt 80-104A- LRE365

LRE365

Rơ le Nhiệt 80-104A- LRE365

Thương hiệu: Schneider

2.502.500
- 40%
1.365.000
Có sẵn
24 Rơ le Nhiệt 51-81A- LRE480

LRE480

Rơ le Nhiệt 51-81A- LRE480

Thương hiệu: Schneider

3.740.000
- 40%
2.040.000
Có sẵn
25 Rơ le Nhiệt 62-99A- LRE481

LRE481

Rơ le Nhiệt 62-99A- LRE481

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
26 Rơ le Nhiệt 84-135A- LRE482

LRE482

Rơ le Nhiệt 84-135A- LRE482

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
27 Rơ le Nhiệt 146-234A- LRE484

LRE484

Rơ le Nhiệt 146-234A- LRE484

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
28 Rơ le Nhiệt 174-279A- LRE485

LRE485

Rơ le Nhiệt 174-279A- LRE485

Thương hiệu: Schneider

5.588.000
- 40%
3.048.000
Có sẵn
29 Rơ le Nhiệt 208-333A- LRE486

LRE486

Rơ le Nhiệt 208-333A- LRE486

Thương hiệu: Schneider

0
- 40%
0
Có sẵn
THERMAL OVERLOAD RELAY TESYS E 124...198
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.