Sự chọn lựa, tính cẩn thận và cách dùng thiết bị đo Kyoritsu

Có những thiết bị đo rất tốt, rất chính xác nhưng sẽ cho kết quả sai hoặc không chính xác nếu chúng ta không biết sử dụng hoặc sử dụng không đúng quy định của thiết bị đo Kyoritsu. Do đó, chúng ta phải quan tâm đến cách thức và quy trinh sử dụng của từng thiết bị đo Kyoritsu. Ngoài ra chúng ta phải chọn thiết bị đo Kyoritsu cho phù hợp với đại lượng đo.

Có những thiết bị đo rất tốt, rất chính xác nhưng sẽ cho kết quả sai hoặc không chính xác nếu chúng ta không biết sử dụng hoặc sử dụng không đúng quy định của thiết bị đo Kyoritsu. Do đó, chúng ta phải quan tâm đến cách thức và quy trinh sử dụng của từng thiết bị đo Kyoritsu. Ngoài ra chúng ta phải chọn thiết bị đo Kyoritsu cho phù hợp với đại lượng đo.

 

 

Phần lớn các thiết bị đo Kyoritsu có độ nhạy cao tương đối phức tạp, đòi hỏi chúng ta cẩn thận khi sử dụng nếu không dễ gây ra những hư hỏng hoặc làm cho thiết bị đo không chính xác. Vậy bắt buộc người sử dụng phải đọc và tìm hiểu kỹ đặc tính, cách sử dụng, quy trình hoạt động của máy trước khi cho máy bắt đầu hoạt động. Lựa chọn thiết bị đo Kyoritsu phải phù hợp với mức độ chính xác theo yêu cầu của đại lượng đo. Vì mức độ chính xác và độ nhạy của thiết bị có liên quan trực tiếp với giá tiền của máy. Nghĩa là máy càng chính xác, càng nhạy thì giá càng cao. Nhiều khi theo yêu cầu của đại lượng đo không cần dùng đến thiết bị quá nhạy hoặc độ chính xác quá cao. Khi sử dụng máy phải cẩn thận, trành nguy hiểm cho máy đo vì quá tầm hoặc bị chấn động cơ học (do di chuyển hoặc va chạm cơ học...), thường đối với thiết bị chỉ kim. Ngoài ra phải lưu ý đến điều kiện của tải phối hợp với thiết bị đo (đối với thiết bị đo điện tử) ví dụ như: đáp ứng tần số, phối hợp trở kháng. Nếu không thỏa các điều kiện này cũng gây ra sai số thiết bị đo

 

 

Để tránh hư hỏng cho thiết bị đo, luôn luôn đòi hỏi người sử dụng máy phải đọc và hiểu rõ Tài liệu chỉ dẫn cho những thiết bị đo mới sử dụng lần đầu.