• Mr Duy Tuyên

  Mr Duy Tuyên

  Ceo.Kinh Doanh

  097.196.0608


  Skype   ceo.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Phúc

  Mr Phúc

  Kinh Doanh

  0983 971 746


  Skype   kd1.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Thái

  Mr Thái

  Kinh Doanh

  0983 971 329


  Skype   kd2.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Nguyễn

  Mr Nguyễn

  Kinh Doanh

  0972 111 627


  Skype   kd3.hopphat@hopphat.net

 • 
Mr Tuấn

  Mr Tuấn

  Kinh doanh

  0983 971 891


  Skype   kd4.hopphat@hopphat.net

 • 
Ms Diệp

  Ms Diệp

  Kế toán

  024 3623 1293


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 1191

Tổng truy cập Tổng truy cập: 1586943

Cầu dao chống dòng rò Acti9 và Easy9

- RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
- Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - EZ9R34440

EZ9R34440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - EZ9R34440

Thương hiệu: Schneider

1.107.700
- 42%
584.060
Có sẵn
2 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - A9R50225

A9R50225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - A9R50225

Thương hiệu: Schneider

1.142.900
- 44%
581.840
Có sẵn
3 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - A9R50240

A9R50240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - A9R50240

Thương hiệu: Schneider

1.204.500
- 44%
613.200
Có sẵn
4 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 300mA - A9R75225

A9R75225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 300mA - A9R75225

Thương hiệu: Schneider

1.258.400
- 44%
640.640
Có sẵn
5 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 300mA - A9R75240

A9R75240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 300mA - A9R75240

Thương hiệu: Schneider

1.372.800
- 44%
698.880
Có sẵn
6 Chống dòng rò RCCB 4P 25A 30mA - A9R50425

A9R50425

Chống dòng rò RCCB 4P 25A 30mA - A9R50425

Thương hiệu: Schneider

1.830.400
- 44%
931.840
Có sẵn
7 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - A9R50440

A9R50440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - A9R50440

Thương hiệu: Schneider

1.927.200
- 44%
981.120
Có sẵn
8 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - A9R70463

A9R70463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - A9R70463

Thương hiệu: Schneider

3.275.800
- 44%
1.667.680
Có sẵn
9 Chống dòng rò RCCB 4P 25A 300mA - A9R75425

A9R75425

Chống dòng rò RCCB 4P 25A 300mA - A9R75425

Thương hiệu: Schneider

1.793.000
- 44%
912.800
Có sẵn
10 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 300mA - A9R75440

A9R75440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 300mA - A9R75440

Thương hiệu: Schneider

1.887.600
- 44%
960.960
Có sẵn
11 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 300mA - A9R75463

A9R75463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 300mA - A9R75463

Thương hiệu: Schneider

2.293.500
- 44%
1.167.600
Có sẵn
12 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - A9R71225

A9R71225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - A9R71225

Thương hiệu: Schneider

1.325.500
- 44%
674.800
Có sẵn
13 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - A9R71240

A9R71240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - A9R71240

Thương hiệu: Schneider

1.395.900
- 44%
710.640
Có sẵn
14 Chống dòng rò RCCB 2P 63A 30mA - A9R71263

A9R71263

Chống dòng rò RCCB 2P 63A 30mA - A9R71263

Thương hiệu: Schneider

2.382.600
- 44%
1.212.960
Có sẵn
15 Chống dòng rò RCCB 2P 100A 30mA - A9R11291

A9R11291

Chống dòng rò RCCB 2P 100A 30mA - A9R11291

Thương hiệu: Schneider

3.922.600
- 44%
1.996.960
Có sẵn
16 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 100mA - A9R12240

A9R12240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 100mA - A9R12240

Thương hiệu: Schneider

1.398.100
- 44%
711.760
Có sẵn
17 Chống dòng rò RCCB 2P 63A 100mA - A9R12263

A9R12263

Chống dòng rò RCCB 2P 63A 100mA - A9R12263

Thương hiệu: Schneider

1.905.200
- 44%
969.920
Có sẵn
18 Chống dòng rò RCCB 2P 100A 100mA - A9R12291

A9R12291

Chống dòng rò RCCB 2P 100A 100mA - A9R12291

Thương hiệu: Schneider

3.137.200
- 44%
1.597.120
Có sẵn
19 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 300mA - A9R74225

A9R74225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 300mA - A9R74225

Thương hiệu: Schneider

1.464.100
- 44%
745.360
Có sẵn
20 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 300mA - A9R74240

A9R74240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 300mA - A9R74240

Thương hiệu: Schneider

1.598.300
- 44%
813.680
Có sẵn
21 Chống dòng rò RCCB 2P 63A 300mA - A9R74263

A9R74263

Chống dòng rò RCCB 2P 63A 300mA - A9R74263

Thương hiệu: Schneider

1.666.500
- 44%
848.400
Có sẵn
22 Chống dòng rò RCCB 2P 100A 300mA - A9R14291

A9R14291

Chống dòng rò RCCB 2P 100A 300mA - A9R14291

Thương hiệu: Schneider

2.746.700
- 44%
1.398.320
Có sẵn
23 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - A9R71440

A9R71440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - A9R71440

Thương hiệu: Schneider

2.241.800
- 44%
1.141.280
Có sẵn
24 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - A9R71463

A9R71463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - A9R71463

Thương hiệu: Schneider

3.810.400
- 44%
1.939.840
Có sẵn
25 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 100mA - A9R12440

A9R12440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 100mA - A9R12440

Thương hiệu: Schneider

1.883.200
- 44%
958.720
Có sẵn
26 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 100mA - A9R12463

A9R12463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 100mA - A9R12463

Thương hiệu: Schneider

3.048.100
- 44%
1.551.760
Có sẵn
27 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 300mA - A9R74440

A9R74440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 300mA - A9R74440

Thương hiệu: Schneider

2.195.600
- 44%
1.117.760
Có sẵn
28 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 300mA - A9R74463

A9R74463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 300mA - A9R74463

Thương hiệu: Schneider

2.667.500
- 44%
1.358.000
Có sẵn
29 Chống dòng rò RCCB 4P 100A 300mA - A9R14491

A9R14491

Chống dòng rò RCCB 4P 100A 300mA - A9R14491

Thương hiệu: Schneider

4.393.400
- 44%
2.236.640
Có sẵn
30 Chống dòng rò RCCB 4P 100A 300mA - A9R15491

A9R15491

Chống dòng rò RCCB 4P 100A 300mA - A9R15491

Thương hiệu: Schneider

6.150.100
- 44%
3.130.960
Có sẵn
31 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - EZ9R36225

EZ9R36225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - EZ9R36225

Thương hiệu: Schneider

738.100
- 42%
389.180
Có sẵn
32 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - EZ9R36240

EZ9R36240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - EZ9R36240

Thương hiệu: Schneider

775.500
- 42%
408.900
Có sẵn
33 Chống dòng rò RCCB 2P 63A 30mA - EZ9R36263

EZ9R36263

Chống dòng rò RCCB 2P 63A 30mA - EZ9R36263

Thương hiệu: Schneider

812.900
- 42%
428.620
Có sẵn
34 Chống dòng rò RCCB 4P 25A 30mA - EZ9R34425

EZ9R34425

Chống dòng rò RCCB 4P 25A 30mA - EZ9R34425

Thương hiệu: Schneider

1.034.000
- 42%
545.200
Có sẵn
35 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - EZ9R34463

EZ9R34463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - EZ9R34463

Thương hiệu: Schneider

1.477.300
- 42%
778.940
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.