Acti 9 Chống sét lan truyền iPRF1, iPRD, iPF k

- RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
- Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Chong set lan truyen 40R 1000PV 2P

A9L40281

Chong set lan truyen 40R 1000PV 2P

Thương hiệu: Schneider

4.547.400
- 41%
2.439.060
Có sẵn
2 Chống sét lan truyền iPRD 8 8 KA 350V 1PN - A9L08500

A9L08500

Chống sét lan truyền iPRD 8 8 KA 350V 1PN - A9L08500

Thương hiệu: Schneider

3.437.500
- 41%
1.843.750
Có sẵn
3 Chống sét lan truyền IPF K 65 65 KA 340V 3P N  - A9L15586

A9L15586

Chống sét lan truyền IPF K 65 65 KA 340V 3P N - A9L15586

Thương hiệu: Schneider

9.179.500
- 41%
4.923.550
Có sẵn
4 Chống sét lan truyền IPF K 40 40 KA 340V 1P  - A9L15686

A9L15686

Chống sét lan truyền IPF K 40 40 KA 340V 1P - A9L15686

Thương hiệu: Schneider

2.403.500
- 41%
1.289.150
Có sẵn
5 Chống sét lan truyền IPF K 40 40 KA 340V 1P N  - A9L15687

A9L15687

Chống sét lan truyền IPF K 40 40 KA 340V 1P N - A9L15687

Thương hiệu: Schneider

4.009.500
- 41%
2.150.550
Có sẵn
6 Chống sét lan truyền IPF K 40 40 KA 340V 3P N  - A9L15688

A9L15688

Chống sét lan truyền IPF K 40 40 KA 340V 3P N - A9L15688

Thương hiệu: Schneider

9.086.000
- 41%
4.873.400
Có sẵn
7 Chống sét lan truyền IPF K 20 20 KA 340V 1P  - A9L15691

A9L15691

Chống sét lan truyền IPF K 20 20 KA 340V 1P - A9L15691

Thương hiệu: Schneider

2.255.000
- 41%
1.209.500
Có sẵn
8 Chống sét lan truyền IPF K 20 20 KA 340V 3P N  - A9L15693

A9L15693

Chống sét lan truyền IPF K 20 20 KA 340V 3P N - A9L15693

Thương hiệu: Schneider

7.573.500
- 41%
4.062.150
Có sẵn
9 Chống sét lan truyền IPRF1 12,5R - A9L16632

A9L16632

Chống sét lan truyền IPRF1 12,5R - A9L16632

Thương hiệu: Schneider

0
- 41%
0
Có sẵn
10 Chống sét lan truyền IPRF1 12,5R - A9L16633

A9L16633

Chống sét lan truyền IPRF1 12,5R - A9L16633

Thương hiệu: Schneider

0
- %
0
Có sẵn
11 Chống sét lan truyền IPRF1 12,5R - A9L16634

A9L16634

Chống sét lan truyền IPRF1 12,5R - A9L16634

Thương hiệu: Schneider

0
- %
0
Có sẵn
12 Chống sét lan truyền iPRD 20 20 KA 350V 1P - A9L20100

A9L20100

Chống sét lan truyền iPRD 20 20 KA 350V 1P - A9L20100

Thương hiệu: Schneider

2.458.500
- 41%
1.318.650
Có sẵn
13 Chống sét lan truyền iPRD 20 20 KA 350V 1PN - A9L20500

A9L20500

Chống sét lan truyền iPRD 20 20 KA 350V 1PN - A9L20500

Thương hiệu: Schneider

4.092.000
- 41%
2.194.800
Có sẵn
14 Chống sét lan truyền iPRD 20 20 KA 350V 3PN - A9L20600

A9L20600

Chống sét lan truyền iPRD 20 20 KA 350V 3PN - A9L20600

Thương hiệu: Schneider

8.173.000
- 41%
4.383.700
Có sẵn
15 Chống sét lan truyền iPRD 40 40 KA 350V 1P - A9L40100

A9L40100

Chống sét lan truyền iPRD 40 40 KA 350V 1P - A9L40100

Thương hiệu: Schneider

2.618.000
- 41%
1.404.200
Có sẵn
16 Chống sét lan truyền iPRD 40 40 KA 350V 1PN - A9L40500

A9L40500

Chống sét lan truyền iPRD 40 40 KA 350V 1PN - A9L40500

Thương hiệu: Schneider

4.378.000
- 41%
2.348.200
Có sẵn
17 Chống sét lan truyền iPRD 40 40 KA 350V 3PN - A9L40600

A9L40600

Chống sét lan truyền iPRD 40 40 KA 350V 3PN - A9L40600

Thương hiệu: Schneider

9.399.500
- 41%
5.041.550
Có sẵn
18 Chống sét lan truyền iPRD 65r 65 KA 350V 1P with remote - A9L65101

A9L65101

Chống sét lan truyền iPRD 65r 65 KA 350V 1P with remote - A9L65101

Thương hiệu: Schneider

3.217.500
- 41%
1.725.750
Có sẵn
19 Chống sét lan truyền iPRD 65r 65 KA 350V 1PN with remote - A9L65501

A9L65501

Chống sét lan truyền iPRD 65r 65 KA 350V 1PN with remote - A9L65501

Thương hiệu: Schneider

5.714.500
- 41%
3.065.050
Có sẵn
20 Chống sét lan truyền iPRD 65r 65 KA 350V 3PN with remote - A9L65601

A9L65601

Chống sét lan truyền iPRD 65r 65 KA 350V 3PN with remote - A9L65601

Thương hiệu: Schneider

11.363.000
- 41%
6.094.700
Có sẵn
21 Chống sét lan truyền iPRD 8 8 KA 350V 1P - A9L08100

A9L08100

Chống sét lan truyền iPRD 8 8 KA 350V 1P - A9L08100

Thương hiệu: Schneider

2.249.500
- 41%
1.206.550
Có sẵn
22 Chống sét lan truyền IPF K 20 20 KA 340V 1P N  - A9L15692

A9L15692

Chống sét lan truyền IPF K 20 20 KA 340V 1P N - A9L15692

Thương hiệu: Schneider

3.751.000
- 41%
2.011.900
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.