Cầu dao chống dòng rò Acti9 và Easy9

- RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
- Dùng cách ly, đóng ngắt, chống dòng rò.
- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - EZ9R34440

EZ9R34440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - EZ9R34440

Thương hiệu: Schneider

1.666.500
- 38%
939.300
Có sẵn
2 Acti9-Cau dao tu dong iC60H 4P 50A C

A9F84450

Acti9-Cau dao tu dong iC60H 4P 50A C

Thương hiệu: Schneider

4.719.000
- 37%
2.702.700
Có sẵn
3 Chống dòng rò 4P 63A 30ma

EZ9R36463

Chống dòng rò 4P 63A 30ma

Thương hiệu: Schneider

2.018.500
- 38%
1.137.700
Có sẵn
4 Chống dòng rò 4P 40A 30ma

EZ9R36440

Chống dòng rò 4P 40A 30ma

Thương hiệu: Schneider

1.512.500
- 38%
852.500
Có sẵn
5 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - A9R50225

A9R50225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - A9R50225

Thương hiệu: Schneider

1.474.000
- 41%
790.600
Có sẵn
6 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - A9R50240

A9R50240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - A9R50240

Thương hiệu: Schneider

1.551.000
- 41%
831.900
Có sẵn
7 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 300mA - A9R75225

A9R75225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 300mA - A9R75225

Thương hiệu: Schneider

1.633.500
- 41%
876.150
Có sẵn
8 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 300mA - A9R75240

A9R75240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 300mA - A9R75240

Thương hiệu: Schneider

1.776.500
- 41%
952.850
Có sẵn
9 Chống dòng rò RCCB 4P 25A 30mA - A9R50425

A9R50425

Chống dòng rò RCCB 4P 25A 30mA - A9R50425

Thương hiệu: Schneider

2.387.000
- 41%
1.280.300
Có sẵn
10 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - A9R50440

A9R50440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - A9R50440

Thương hiệu: Schneider

2.519.000
- 41%
1.351.100
Có sẵn
11 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - A9R70463

A9R70463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - A9R70463

Thương hiệu: Schneider

4.268.000
- 41%
2.289.200
Có sẵn
12 Chống dòng rò RCCB 4P 25A 300mA - A9R75425

A9R75425

Chống dòng rò RCCB 4P 25A 300mA - A9R75425

Thương hiệu: Schneider

2.332.000
- 41%
1.250.800
Có sẵn
13 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 300mA - A9R75440

A9R75440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 300mA - A9R75440

Thương hiệu: Schneider

2.464.000
- 41%
1.321.600
Có sẵn
14 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 300mA - A9R75463

A9R75463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 300mA - A9R75463

Thương hiệu: Schneider

2.997.500
- 41%
1.607.750
Có sẵn
15 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - A9R71225

A9R71225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - A9R71225

Thương hiệu: Schneider

1.776.500
- 41%
952.850
Có sẵn
16 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - A9R71240

A9R71240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - A9R71240

Thương hiệu: Schneider

1.870.000
- 41%
1.003.000
Có sẵn
17 Chống dòng rò RCCB 2P 63A 30mA - A9R71263

A9R71263

Chống dòng rò RCCB 2P 63A 30mA - A9R71263

Thương hiệu: Schneider

3.195.500
- 41%
1.713.950
Có sẵn
18 Chống dòng rò RCCB 2P 100A 30mA - A9R11291

A9R11291

Chống dòng rò RCCB 2P 100A 30mA - A9R11291

Thương hiệu: Schneider

5.263.500
- 41%
2.823.150
Có sẵn
19 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 100mA - A9R12240

A9R12240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 100mA - A9R12240

Thương hiệu: Schneider

1.947.000
- 41%
1.044.300
Có sẵn
20 Chống dòng rò RCCB 2P 63A 100mA - A9R12263

A9R12263

Chống dòng rò RCCB 2P 63A 100mA - A9R12263

Thương hiệu: Schneider

2.557.500
- 41%
1.371.750
Có sẵn
21 Chống dòng rò RCCB 2P 100A 100mA - A9R12291

A9R12291

Chống dòng rò RCCB 2P 100A 100mA - A9R12291

Thương hiệu: Schneider

4.213.000
- 41%
2.259.700
Có sẵn
22 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 300mA - A9R74225

A9R74225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 300mA - A9R74225

Thương hiệu: Schneider

1.963.500
- 41%
1.053.150
Có sẵn
23 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 300mA - A9R74240

A9R74240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 300mA - A9R74240

Thương hiệu: Schneider

2.150.500
- 41%
1.153.450
Có sẵn
24 Chống dòng rò RCCB 2P 63A 300mA - A9R74263

A9R74263

Chống dòng rò RCCB 2P 63A 300mA - A9R74263

Thương hiệu: Schneider

2.238.500
- 41%
1.200.650
Có sẵn
25 Chống dòng rò RCCB 2P 100A 300mA - A9R14291

A9R14291

Chống dòng rò RCCB 2P 100A 300mA - A9R14291

Thương hiệu: Schneider

3.613.500
- 41%
1.938.150
Có sẵn
26 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - A9R71440

A9R71440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 30mA - A9R71440

Thương hiệu: Schneider

3.008.500
- 41%
1.613.650
Có sẵn
27 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - A9R71463

A9R71463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 30mA - A9R71463

Thương hiệu: Schneider

5.115.000
- 41%
2.743.500
Có sẵn
28 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 100mA - A9R12440

A9R12440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 100mA - A9R12440

Thương hiệu: Schneider

2.678.500
- 41%
1.436.650
Có sẵn
29 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 100mA - A9R12463

A9R12463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 100mA - A9R12463

Thương hiệu: Schneider

4.097.500
- 41%
2.197.750
Có sẵn
30 Chống dòng rò RCCB 4P 40A 300mA - A9R74440

A9R74440

Chống dòng rò RCCB 4P 40A 300mA - A9R74440

Thương hiệu: Schneider

2.942.500
- 41%
1.578.250
Có sẵn
31 Chống dòng rò RCCB 4P 63A 300mA - A9R74463

A9R74463

Chống dòng rò RCCB 4P 63A 300mA - A9R74463

Thương hiệu: Schneider

3.580.500
- 41%
1.920.450
Có sẵn
32 Chống dòng rò RCCB 4P 100A 300mA - A9R14491

A9R14491

Chống dòng rò RCCB 4P 100A 300mA - A9R14491

Thương hiệu: Schneider

5.901.500
- 41%
3.165.350
Có sẵn
33 Chống dòng rò RCCB 4P 100A 300mA - A9R15491

A9R15491

Chống dòng rò RCCB 4P 100A 300mA - A9R15491

Thương hiệu: Schneider

8.261.000
- 41%
4.430.900
Có sẵn
34 Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - EZ9R36225

EZ9R36225

Chống dòng rò RCCB 2P 25A 30mA - EZ9R36225

Thương hiệu: Schneider

962.500
- 38%
542.500
Có sẵn
35 Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - EZ9R36240

EZ9R36240

Chống dòng rò RCCB 2P 40A 30mA - EZ9R36240

Thương hiệu: Schneider

1.023.000
- 38%
576.600
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.