RCBO Bảo vệ quá tải và chống dòng rò

- Cầu dao bải vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO).
- Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61009-1, 898.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 6A 30mA 6kA - A9D31606

A9D31606

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 6A 30mA 6kA - A9D31606

Thương hiệu: Schneider

2.348.500
- 41%
1.259.650
Có sẵn
2 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 10A 30mA 6kA - A9D31610

A9D31610

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 10A 30mA 6kA - A9D31610

Thương hiệu: Schneider

2.348.500
- 41%
1.259.650
Có sẵn
3 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 16A 30mA 6kA - A9D31616

A9D31616

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 16A 30mA 6kA - A9D31616

Thương hiệu: Schneider

2.348.500
- 41%
1.259.650
Có sẵn
4 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 20A 30mA 6kA - A9D31620

A9D31620

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 20A 30mA 6kA - A9D31620

Thương hiệu: Schneider

2.348.500
- 41%
1.259.650
Có sẵn
5 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 25A 30mA 6kA - A9D31625

A9D31625

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 25A 30mA 6kA - A9D31625

Thương hiệu: Schneider

2.574.000
- 41%
1.380.600
Có sẵn
6 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 40A 30mA 6kA - A9D31640

A9D31640

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 40A 30mA 6kA - A9D31640

Thương hiệu: Schneider

2.574.000
- 41%
1.380.600
Có sẵn
7 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 6A 300mA 6kA - A9D41606

A9D41606

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 6A 300mA 6kA - A9D41606

Thương hiệu: Schneider

2.546.500
- 41%
1.365.850
Có sẵn
8 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 10A 300mA 6kA - A9D41610

A9D41610

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 10A 300mA 6kA - A9D41610

Thương hiệu: Schneider

2.491.500
- 41%
1.336.350
Có sẵn
9 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 16A 300mA 6kA - A9D41616

A9D41616

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 16A 300mA 6kA - A9D41616

Thương hiệu: Schneider

2.546.500
- 41%
1.365.850
Có sẵn
10 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 20A 300mA 6kA - A9D41620

A9D41620

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 20A 300mA 6kA - A9D41620

Thương hiệu: Schneider

2.772.000
- 41%
1.486.800
Có sẵn
11 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 25A 300mA 6kA - A9D41625

A9D41625

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 25A 300mA 6kA - A9D41625

Thương hiệu: Schneider

2.772.000
- 41%
1.486.800
Có sẵn
12 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 32A 300mA 6kA - A9D41632

A9D41632

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 32A 300mA 6kA - A9D41632

Thương hiệu: Schneider

2.772.000
- 41%
1.486.800
Có sẵn
13 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 40A 300mA 6kA - A9D41640

A9D41640

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 40A 300mA 6kA - A9D41640

Thương hiệu: Schneider

2.772.000
- 41%
1.486.800
Có sẵn
14 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 16A 30mA 4,5kA - EZ9D34616

EZ9D34616

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 16A 30mA 4,5kA - EZ9D34616

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 38%
474.300
Có sẵn
15 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 20A 30mA 4,5kA - EZ9D34620

EZ9D34620

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 20A 30mA 4,5kA - EZ9D34620

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 38%
474.300
Có sẵn
16 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 25A 30mA 4,5kA - EZ9D34625

EZ9D34625

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 25A 30mA 4,5kA - EZ9D34625

Thương hiệu: Schneider

984.500
- 38%
554.900
Có sẵn
17 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 32A 30mA 4,5kA - EZ9D34632

EZ9D34632

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 32A 30mA 4,5kA - EZ9D34632

Thương hiệu: Schneider

984.500
- 38%
554.900
Có sẵn
18 RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 32A 30mA 6kA - A9D31632

A9D31632

RCBO ( Quá tải, dòng rò ) 1P+N 32A 30mA 6kA - A9D31632

Thương hiệu: Schneider

2.574.000
- 41%
1.380.600
Có sẵn
19 Easy9-Chong giat 1P-N 10A 4.5kA 30mA

EZ9D34610

Easy9-Chong giat 1P-N 10A 4.5kA 30mA

Thương hiệu: Schneider

841.500
- 38%
474.300
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.