Đang truy cập Đang truy cập: 165

Tổng truy cập Tổng truy cập: 592949

Relay nhiệt LRE

Rờ le nhiệt TVS kết hợp với Contactor LC1E dòng định mức lên đến 630A.

Hiển thị 
STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rờ Le Nhiệt 0.1- 0.16A

LRE01

Rờ Le Nhiệt 0.1- 0.16A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
2 Rờ Le Nhiệt 0,16-0,25A

LRE02

Rờ Le Nhiệt 0,16-0,25A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
3 Rờ Le Nhiệt 0,25 - 0,4A

LRE03

Rờ Le Nhiệt 0,25 - 0,4A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
4 Rờ Le Nhiệt 0,4 - 0,63A

LRE04

Rờ Le Nhiệt 0,4 - 0,63A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
5 Rờ Le Nhiệt 0.63-1.0A

LRE05

Rờ Le Nhiệt 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
6 Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

LRE06

Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
7 Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

LRE07

Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
8 Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

LRE08

Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
9 Rờ Le Nhiệt 4 - 6A

LRE10

Rờ Le Nhiệt 4 - 6A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
10 Rờ Le Nhiệt 5,5-8A

LRE12

Rờ Le Nhiệt 5,5-8A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
11 Rờ Le Nhiệt 7 -10A

LRE14

Rờ Le Nhiệt 7 -10A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
12 Rờ Le Nhiệt 9 -13A

LRE16

Rờ Le Nhiệt 9 -13A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
13 Rờ Le Nhiệt 12 - 18A

LRE21

Rờ Le Nhiệt 12 - 18A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
14 Rờ Le (16-24A)

LRE22

Rờ Le (16-24A)

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
15 Rờ Le Nhiệt 23 - 32A

LRE32

Rờ Le Nhiệt 23 - 32A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
16 Rờ Le Nhiệt 30-38A

LRE35

Rờ Le Nhiệt 30-38A

Thương hiệu: Schneider

297.000
- 40%
162.000
Có sẵn
17 Rờ Le Nhiệt 17 - 25A

LRE322

Rờ Le Nhiệt 17 - 25A

Thương hiệu: Schneider

575.300
- 40%
313.800
Có sẵn
18 Rờ Le Nhiệt 23-32A

LRE353

Rờ Le Nhiệt 23-32A

Thương hiệu: Schneider

575.300
- 40%
313.800
Có sẵn
19 Rờ Le Nhiệt 30-40A

LRE355

Rờ Le Nhiệt 30-40A

Thương hiệu: Schneider

575.300
- 40%
313.800
Có sẵn
20 Rờ Le Nhiệt 37-50A

LRE357

Rờ Le Nhiệt 37-50A

Thương hiệu: Schneider

575.300
- 40%
313.800
Có sẵn
21 Rờ Le Nhiệt 48-65

LRE359

Rờ Le Nhiệt 48-65

Thương hiệu: Schneider

575.300
- 40%
313.800
Có sẵn
22 Rờ Le Nhiệt 55-70A

LRE361

Rờ Le Nhiệt 55-70A

Thương hiệu: Schneider

575.300
- 40%
313.800
Có sẵn
23 Rờ Le Nhiệt 63-80A

LRE363

Rờ Le Nhiệt 63-80A

Thương hiệu: Schneider

1.723.700
- 40%
940.200
Có sẵn
24 Rờ Le Nhiệt 80-104A

LRE365

Rờ Le Nhiệt 80-104A

Thương hiệu: Schneider

1.723.700
- 40%
940.200
Có sẵn
25 Rờ Le Nhiệt 51-81A

LRE480

Rờ Le Nhiệt 51-81A

Thương hiệu: Schneider

1.723.700
- 40%
940.200
Có sẵn
26 Rờ Le Nhiệt 62-99A

LRE481

Rờ Le Nhiệt 62-99A

Thương hiệu: Schneider

1.723.700
- 40%
940.200
Có sẵn
27 Rờ Le Nhiệt 84-135A

LRE482

Rờ Le Nhiệt 84-135A

Thương hiệu: Schneider

2.642.200
- 40%
1.441.200
Có sẵn
28 Rờ Le Nhiệt 124-198A

LRE483

Rờ Le Nhiệt 124-198A

Thương hiệu: Schneider

2.717.000
- 40%
1.482.000
Có sẵn
29 Rờ Le Nhiệt 146-234A

LRE484

Rờ Le Nhiệt 146-234A

Thương hiệu: Schneider

2.717.000
- 40%
1.482.000
Có sẵn
30 Rờ Le Nhiệt 174-279A

LRE485

Rờ Le Nhiệt 174-279A

Thương hiệu: Schneider

3.918.200
- 40%
2.137.200
Có sẵn
31 Rờ Le Nhiệt 208-333A

LRE486

Rờ Le Nhiệt 208-333A

Thương hiệu: Schneider

3.918.200
- 40%
2.137.200
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.