Đang truy cập Đang truy cập: 31

Tổng truy cập Tổng truy cập: 349120

Relay nhiệt LRE

Rờ le nhiệt TVS kết hợp với Contactor LC1E dòng định mức lên đến 630A.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rờ Le Nhiệt 0.1- 0.16A

LRE01

Rờ Le Nhiệt 0.1- 0.16A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
2 Rờ Le Nhiệt 0,16-0,25A

LRE02

Rờ Le Nhiệt 0,16-0,25A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
3 Rờ Le Nhiệt 0,25 - 0,4A

LRE03

Rờ Le Nhiệt 0,25 - 0,4A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
4 Rờ Le Nhiệt 0,4 - 0,63A

LRE04

Rờ Le Nhiệt 0,4 - 0,63A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
5 Rờ Le Nhiệt 0.63-1.0A

LRE05

Rờ Le Nhiệt 0.63-1.0A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
6 Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

LRE06

Rờ Le Nhiệt 1-1.6A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
7 Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

LRE07

Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
8 Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

LRE08

Rờ Le Nhiệt 2.5-4A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
9 Rờ Le Nhiệt 4 - 6A

LRE10

Rờ Le Nhiệt 4 - 6A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
10 Rờ Le Nhiệt 5,5-8A

LRE12

Rờ Le Nhiệt 5,5-8A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
11 Rờ Le Nhiệt 7 -10A

LRE14

Rờ Le Nhiệt 7 -10A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
12 Rờ Le Nhiệt 9 -13A

LRE16

Rờ Le Nhiệt 9 -13A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
13 Rờ Le Nhiệt 12 - 18A

LRE21

Rờ Le Nhiệt 12 - 18A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
14 Rờ Le (16-24A)

LRE22

Rờ Le (16-24A)

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
15 Rờ Le Nhiệt 23 - 32A

LRE32

Rờ Le Nhiệt 23 - 32A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
16 Rờ Le Nhiệt 30-38A

LRE35

Rờ Le Nhiệt 30-38A

Thương hiệu: Schneider

297.000
162.000
Có sẵn
17 Rờ Le Nhiệt 17 - 25A

LRE322

Rờ Le Nhiệt 17 - 25A

Thương hiệu: Schneider

575.300
313.800
Có sẵn
18 Rờ Le Nhiệt 23-32A

LRE353

Rờ Le Nhiệt 23-32A

Thương hiệu: Schneider

575.300
313.800
Có sẵn
19 Rờ Le Nhiệt 30-40A

LRE355

Rờ Le Nhiệt 30-40A

Thương hiệu: Schneider

575.300
313.800
Có sẵn
20 Rờ Le Nhiệt 37-50A

LRE357

Rờ Le Nhiệt 37-50A

Thương hiệu: Schneider

575.300
313.800
Có sẵn
21 Rờ Le Nhiệt 48-65

LRE359

Rờ Le Nhiệt 48-65

Thương hiệu: Schneider

575.300
313.800
Có sẵn
22 Rờ Le Nhiệt 55-70A

LRE361

Rờ Le Nhiệt 55-70A

Thương hiệu: Schneider

575.300
313.800
Có sẵn
23 Rờ Le Nhiệt 63-80A

LRE363

Rờ Le Nhiệt 63-80A

Thương hiệu: Schneider

1.723.700
940.200
Có sẵn
24 Rờ Le Nhiệt 80-104A

LRE365

Rờ Le Nhiệt 80-104A

Thương hiệu: Schneider

1.723.700
940.200
Có sẵn
25 Rờ Le Nhiệt 51-81A

LRE480

Rờ Le Nhiệt 51-81A

Thương hiệu: Schneider

1.723.700
940.200
Có sẵn
26 Rờ Le Nhiệt 62-99A

LRE481

Rờ Le Nhiệt 62-99A

Thương hiệu: Schneider

1.723.700
940.200
Có sẵn
27 Rờ Le Nhiệt 84-135A

LRE482

Rờ Le Nhiệt 84-135A

Thương hiệu: Schneider

2.642.200
1.441.200
Có sẵn
28 Rờ Le Nhiệt 124-198A

LRE483

Rờ Le Nhiệt 124-198A

Thương hiệu: Schneider

2.717.000
1.482.000
Có sẵn
29 Rờ Le Nhiệt 146-234A

LRE484

Rờ Le Nhiệt 146-234A

Thương hiệu: Schneider

2.717.000
1.482.000
Có sẵn
30 Rờ Le Nhiệt 174-279A

LRE485

Rờ Le Nhiệt 174-279A

Thương hiệu: Schneider

3.918.200
2.137.200
Có sẵn
31 Rờ Le Nhiệt 208-333A

LRE486

Rờ Le Nhiệt 208-333A

Thương hiệu: Schneider

3.918.200
2.137.200
Có sẵn

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.