MCB - Schneider Electric

MCB Easy 9

MCB Easy 9

- MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải...

MCB iK60N & iC60N

MCB iK60N & iC60N

- MCB loại 1P, 2P, 3P, 4P có dòng điện định mức từ 6-63A. -...

MCB iC60H , iC60L , C120N, C120H

MCB iC60H , iC60L , C120N, C120H

- MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng kiểm soát, bảo vệ quá tải...

MCB Acti 9 C60H-DC

MCB Acti 9 C60H-DC

- MCB C60H DC loại 1P và 2P dùng trong lưới điện 1 chiều. -...

MCB C120N & C120H

MCB C120N & C120H

- MCB loại 1P, 2P, 3P, 4P.- Dùng kiểm soát, bảo vệ quá...

Phụ kiện MCB

Phụ kiện MCB

Phụ kiện dùng cho MCB iC60, C60H-DC, C120. - Một số phụ kiện...

RCCB , RCBO thiết bị chống sét - Schneider Electric

Cầu dao chống dòng rò Acti9 và Easy9

Cầu dao chống dòng rò Acti9 và Easy9

- RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P. - Dùng...

RCBO  Bảo vệ quá tải và chống dòng rò

RCBO Bảo vệ quá tải và chống dòng rò

- Cầu dao bải vệ được tích hợp chống dòng rò...

Easy9 Chống sét lan truyền SPD

Easy9 Chống sét lan truyền SPD

- Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) bảo vệ sét lan...

Acti 9 Chống sét lan truyền iPRF1, iPRD, iPF k

Acti 9 Chống sét lan truyền iPRF1, iPRD, iPF k

- RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P. - Dùng...

MCCB - Schneider Electric

MCCB Easypact EZC100

MCCB Easypact EZC100

- MCCB Easypact EZC100 loại 1P, 2P, 3P, 4P. - Phù hợp với tiêu...

MCCB EasyPact EZC250

MCCB EasyPact EZC250

- Easypact 250 F/N/H loại 2P, 3P, 4P. - Phù hợp với tiêu chuẩn...

MCCB Easypact EZC400

MCCB Easypact EZC400

- Easypact EZC400 loại 3P,4P kiểu N, H, - Sản xuất theo tiêu chuẩn...

MCCB EasyPact EZCV250 ELCB

MCCB EasyPact EZCV250 ELCB

- MCCB Easypact EZCV250 loại 3P, 4P kiểu N, H được tích hợp thiết...

MCCB Easypact CVS LV5

MCCB Easypact CVS LV5

- MCCB Easypact CVS loại 3P, 4P kiểu B/F/N. - Sản xuất phù hợp với...

MCCB Compact NSX LV4

MCCB Compact NSX LV4

- MCCB NSX kiểu B, F, N, H loại 3P,4P có dòng điện định mức...

MCCB Compact NS>630A

MCCB Compact NS>630A

- Compact NS loại 3P, 4P kiểu Fix, Drawout có dòng điện từ 630...

Phụ kiện cho Easypact EZC, EZCV, CVS

Phụ kiện cho Easypact EZC, EZCV, CVS

- Phụ kiện cho MCCB Easypact 100 dùng cho loại 2P và 3P như:...

Phụ kiện cho MCCB

Phụ kiện cho MCCB

- Phụ kiện cho MCCB Easypact 100 dùng cho loại 2P và 3P như:...

Máy cắt không khí và bộ chuyển nguồn - Schneider Electric

Máy Cắt Không Khí EasyPact MVS

Máy Cắt Không Khí EasyPact MVS

- ACB EasyPact MVS loại N, H kiểu Fix, Drawout. - Dòng điện định...

Máy Cắt Không Khí MasterPact NT

Máy Cắt Không Khí MasterPact NT

- ACB Masterpact NT 3P, 4P loại H1, H2 kiểu Fixed, Drawout. - Dòng điện...

Máy Cắt Không Khí MasterPact NW

Máy Cắt Không Khí MasterPact NW

- Masterpact NW 3P,4P loại H1, H2 kiểu Fixed, Drawout. - Dòng điện...

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX gồm có: - 2 CB Compact NSX...

ATS Compact NS và NSX

ATS Compact NS và NSX

Bộ tự động chuyển đổi nguồn gồm có: - 2 MCCB 3P hoặc 4P...

Phụ kiện máy cắt (Bộ kết nối ATS)

Phụ kiện máy cắt (Bộ kết nối ATS)

ATS Masterpact NT loại 3P, 4P dòng định mức 630-1600A. ATS Masterpact...

demo